'Onbegrijpelijk dat de NAM in cassatie gaat tegen uitspraak over smartengeld voor Groningers'

Advocaat Pieter Huitema (links) in de Asser rechtbank tijdens een zaak tegen de NAM. Foto: Archief Kees van de Veen

Advocaat Pieter Huitema reageert teleurgesteld op het besluit van de NAM in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het gerechtshof over smartengeld voor Groningers.

Het gasbedrijf wil dat een vonnis over immateriële schadevergoeding en gederfd woongenot door aardbevingen van het hof Arnhem-Leeuwarden van 17 december vorig jaar van tafel gaat. Het hof bepaalde toen dat eigenaren of huurders van een woning in het bevingsgebied waaraan één keer schade is geconstateerd, recht hebben op een vergoeding wegens gemist woongenot. Bij twee keer schade is er recht op smartengeld. Dat bedraagt minimaal 2500 euro per persoon.

Eerder had de NAM hoger beroep aangetekend tegen een uitspraak van de rechter in Assen. Die bepaalde al in maart 2017 dat het gasbedrijf aansprakelijk is voor psychische en immateriële schade die gedupeerden in Groningen hebben geleden.

Andere maatstaven

NAM-directeur Johan Atema laat in een verklaring weten dat NAM in cassatie gaat omdat de uitspraak van het hof afwijkt van eerdere uitspraken door de Hoge Raad. ,,Die hanteert namelijk andere maatstaven voor het bepalen van de aansprakelijkheid dan het hof. Ook laat de uitspraak nog vragen onbeantwoord. Daarom willen we deze uitspraak van het hof voorleggen om duidelijkheid te krijgen en eventuele willekeur bij de afhandeling te voorkomen.’’

,,Het is geen verrassing. We houden er altijd rekening mee dat zoiets kan gebeuren en ze hebben natuurlijk ook het recht in cassatie te gaan. Toch vinden we het onbegrijpelijk voor de Groningers. Het is een klap in hun gezicht. Ze moeten gewoon hun verantwoordelijkheid nemen’’, zegt advocaat Huitema van De Haan advocaten. ,,Bovendien waren de uitspraken van de Hoge Raad heel duidelijk.’’

Altijd traineren en tijdrekken

Volgens hem kan de procedure bij de Hoge Raad al snel één tot twee jaar duren. ,,Altijd traineren en tijdrekken, dat is de NAM ten voeten uit.’’

,,We mogen weliswaar doorgaan met het ten uitvoer leggen van het arrest van het gerechtshof. Maar dan bestaat altijd het risico dat het achteraf wordt teruggedraaid. Dus moeten we eerst afwachten’’, zegt Huitema.

Hij vermoedt dat de NAM lering heeft getrokken uit de gang van zaken in januari 2018. Toen ging het gasbedrijf niet in cassatie tegen een vonnis van het gerechtshof in Leeuwarden, dat bepaalde dat de NAM woningeigenaren in het aardbevingsgebied direct moet compenseren voor de waardedaling van hun huis. ,,Dat is ze duur komen te staan.’’

Nieuws

menu