Onderling wantrouwen nekt jeugdzorg Groningen

SER Noord-lid Arnoud Hoogsteen namens de FNV (links) overhandigt het SER Noord-advies aan Folkert Kuipers van het UMCG, voorzitter van een SER-commissie.

De jeugdzorg in Groningen loopt uit de hand en dat komt door onderling wantrouwen tussen gemeenten en zorginstellingen. Dat concludeert adviesraad SER Noord in een onderzoek naar de decentralisaties van zorg en welzijn van de afgelopen jaren.

Tekenend voor het onderlinge wantrouwen is dat de gemeenten en zorginstellingen woensdagmiddag schitterden door afwezigheid bij de presentatie van het rapport van SER Noord in het provinciehuis in Groningen. De conclusies over hun slechte samenwerking waren al uitgelekt en zowel de gemeenten als de jeugdzorginstellingen waren not amused .

Wethouder Ton Schroor van de gemeente Groningen had het advies eigenlijk in ontvangst zullen nemen namens de gemeenten, maar meldde zich op het laatste moment af. Officieel omdat hij verhinderd was. Maar er waren ook geen vervangers of vertegenwoordigers van zorginstellingen. ,,Niet willen of niet kunnen, dat is dan de vraag’’, zei SER-secretaris Herman Bloupot.

Niet zo sterk

Dus nam oud-UMCG-bestuurder Folkert Kuipers, voorzitter van een SER-commissie, het advies dan maar in ontvangst. ,,Dat de partijen waar het hier om gaat wegblijven is niet zo sterk’’, vond hij. ,,Er moet natuurlijk wel echt iets gebeuren daarom is het zaak dat ze snel om de tafel komen.’’

De provincie Groningen had om het onderzoek gevraagd omdat het niet lekker loopt bij de drie grote decentralisaties op het gebied van zorg en welzijn. In 2015 gingen de gemeenten de jeugdzorg, de welzijnswet WMO en de participatiewet uitvoeren, taken die voorheen door het Rijk en de zorgverzekeraars werden gedaan. Onder het motto ‘de zorg dichter bij de mensen brengen’ kregen de gemeenten het geld, maar tegelijk ook een bezuiniging van rond de 25 procent.

Miljoenen te veel uitgegeven

Met name op het terrein van de jeugdzorg loopt het uit de hand. De Groninger gemeenten trokken enkele weken geleden aan de bel dat ze hun budget met meer dan 23 miljoen euro gaan overschrijden. Er wordt meer zorg verleend dan ze gedacht hadden maar niemand schijnt te weten waardoor dat komt. Dat geldt overigens ook voor de helft van de gemeenten in de rest van Nederland.

In het rapport stelt de SER Noord dat het zo mis gaat doordat er om te beginnen al wantrouwen was door de forse bezuiniging. Vervolgens tuigden de gemeenten een aanbestedingssysteem op. Zorginstellingen mogen onderling geen contact met elkaar hebben omdat ze concurrenten zijn in die aanbestedingen. De gemeenten werken onderling ook nog eens slecht samen. Alle partijen zijn zich volgens het rapport in ‘loopgraven’ gaan verschuilen.

Huisartsen omzeilen wijkteams

Daar komt bij dat de gemeenten meenden dat ze een deel van de jeugdzorg en welzijnswerk wel kunnen laten doen door de nieuw opgetuigde sociale wijkteams. Maar huisartsen en andere zorgverleners vertrouwen er nog niet altijd op dat die wijkteams de zorg goed kunnen doen, en verwijzen hun patiënten daarom maar rechtstreeks door naar de jeugdzorginstellingen. Een andere oorzaak is dat het passend onderwijs, een nieuw systeem voor scholing aan jongeren met leerproblemen, nog niet soepel draait. Het zou kunnen dat daardoor meer jongeren extra zorg nodig hebben.

De SER adviseert dat alle partijen beter moeten samenwerken en middels stages en bijeenkomsten moeten werken aan onderling vertrouwen. De gemeenten moeten proberen de strikte aanbestedingswet en het verbod op onderling contact te omzeilen. Verder moeten ze onderzoek doen naar de oplopende tekorten en prognoses maken om in te kunnen schatten hoe veel zorg er nodig is.

Nieuws

Meest gelezen

menu