Ondernemer zwicht voor bedreigingen en stapt uit windmolenproject De Monden

Foto: Archief DvhN

Uit vrees voor aanslagen op zijn bedrijf en familieleden, stapt directeur Ben Timmermans van wegenbouwbedrijf Avitec infra & milieu uit Nieuw-Buinen uit Windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

Timmermans ontving afgelopen woensdag op zijn bedrijf per post een dreigbrief. Daarin staat: ‘ Dat wat U in 20 jaar heeft opgebouwd, gaan wij zorgvuldig afbreken en daar nemen wij alle tijd voor. Als u uw onderneming voort wilt zetten, stopt u de werkzaamheden voor windboeren en dat binnen één week. Zo niet? dan is uw onderneming niet meer levensvatbaar.

Woensdagochtend worden de 150 personeelsleden op de hoogte gebracht van de beslissing van directeur Timmermans om zich terug te trekken van het Drentse project. Het bedrijf werd vorig maand al op de korrel genomen door activisten, die op een bouwlocatie in Delfzijl van het bedrijf asbest dumpten.

Politie en OM starten groot onderzoek

Politie en Openbaar Ministerie zijn een zeer omvangrijk onderzoek begonnen naar dreigbrieven die door windmolenactivisten zijn gestuurd naar de Drentse ondernemer en Gedeputeerde Staten in Groningen. Dat laatste houdt verband met de aanleg van een ander groot windpark langs de N33 bij Meeden.

De recherche van de politie Noord-Nederland is een omvangrijk onderzoek gestart naar de verzenders van de twee dreigbrieven, bevestigen twee recherchechefs desgevraagd. Een team van twintig rechercheurs doet het tactische onderzoek, ondersteund door een zeventigtal collega’s uit de hele organisatie.

Ook dreigbrief voor Gedeputeerde Staten

Woensdag ontvingen de Groningse Gedeputeerde Staten een soortgelijke bedreiging, ook per post. In de brief wordt gedreigd met ontwrichtende acties, niet alleen in het Noorden, maar ook in de Randstad.

De actievoerders dreigen het verkeer op de Zuidelijke Ringweg Groningen te verstoren. „Ook op verkeersknooppunten in de Randstad zijn we in staat een complete chaos te creëren.” De activisten noemen hun aangekondigde acties 'verzetsdaden'. Ze kondigen heftige acties aan: „Als dit voornemen niet terug gedraaid wordt, zien wij ons genoodzaakt de verzetsdaden tegen windparken in Groningen en Drenthe naar een nog hoger niveau te brengen.

De briefopstellers zeggen door te gaan tot het bittere einde: „ In uw ogen zijn wij terroristen. Wij vinden van niet. Wij zijn verzetsmensen. dat waren wij niet. Wij waren gewone burgers. Maar die zijn bedrogen door boeren en bestuurders. Wij gaan door tot de windparkplannen van tafel zijn, want wij realiseren ons dat wij zoveel te verliezen hebben en dat we daardoor niets meer te verliezen hebben.”

OM treedt hard op tegen bedreigingen

De dreigbrief is gericht aan gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk (D66). Zij bevestigt de ontvangst, en dat er meerdere dreigementen in werden geuit, maar wil geen details geven. „Ik heb de brief aan de politie gegeven. Het lot van een bestuurder is nu eenmaal zo dat niet iedereen het eens is met het beleid.”

Totaal onacceptabel, noemt officier van justitie Johan Stoffels de bedreigingen die worden verstuurd door de activisten: „Mensen vinden overal wat van. En dat mag in dit mooie land. Maar er zijn spelregels, rechtsmiddelen en er is een wettelijk demonstratierecht. Maar bedreigingen zijn zodanig over de grens, dat is bijzonder kwalijk, daar treden we hard tegenop. Maar we kunnen dit niet alleen bestrijden, daarvoor hebben we de bewoners nodig.”

En dat is een probleem, want de recherche is tot nu toe gestuit op een muur van zwijgzaamheid in het gebied.

,,We zijn in de steek gelaten door de overheid''

Jan Nieboer, voorzitter van Tegenwind Veenkolonien, zegt desgevraagd: „Ik zit er dubbel in. We hebben er belang bij dat iedere pijler onder het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer wordt getrokken. Dat kan de financiering zijn maar ook dat aannemers zich terugtrekken, waardoor realisatie onmogelijk wordt. Daar staat tegenover dat hiermee wordt ingegaan op heftige dreigementen. Ik besef ook dat een aantal mensen het water zodanig aan de lippen staat dat zij kiezen voor dergelijke acties. We zijn in de steek gelaten door de overheid die geen aandacht heeft voor aangedragen alternatieven, die in de Veenkoloniën ruimschoots haalbaar zijn.”

Nieboer houdt er ernstig rekening mee dat meerdere bedrijven die betrokken zijn bij de aanleg van het windpark afhaken.

Nieuws

menu