Onderwijs openbare basisschool De Meent in Schildwolde komt in nieuw schoolgebouw beter uit de verf

Naar verwachting wordt in het tweede kwartaal van 2021 begonnen met de nieuwbouw van openbare basisschool De Meent in Schildwolde. Tijdens de bouw maken de kinderen gebruik van het vrijgekomen schoolgebouw van De Kinderboom.

De schoolleiding van obs De Meent verwacht dat het onderwijs in een nieuw gebouw beter uit de verf komt.

De schoolleiding van obs De Meent verwacht dat het onderwijs in een nieuw gebouw beter uit de verf komt. Foto: Archief DvhN

In april werd bekend dat nieuwbouw voor obs De Meent voordeliger uitpakte dan het aardbevingsbestendig maken (versterken) van het bestaande schoolgebouw. Directeur Léonie de Jonge verwacht dat het onderwijsconcept in het nieuwe gebouw beter uit de verf komt.

Stiltekamers