Onderzoek Gasberaad: Vooral complexe oude schades zijn drama voor aardbevingsgedupeerden en funest voor het vertrouwen in een goede afloop

De fakkeltocht in Groningen in januari 2022. Foto: ProNews/Sander Smit

De schadeafhandeling door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is de afgelopen jaren beduidend versneld. Maar aardbevingsgedupeerden met meerdere schades die al jaren wachten op hulp zijn ,,unaniem ontevreden” en dat tast het vertrouwen in dit dossier ernstig aan.

Dat komt goed naar voren uit het onderzoek ‘Bodem in zicht’ van het Groninger Gasberaad naar de afhandeling van mijnbouwschade door het IMG.

‘Nieuwe schademeldingen goed opgepakt’