Onderzoek RUG: rookverbod horeca moet scherper

Foto: Archief DvhN/Reyer Boxem

Het rookverbod in de horeca is gebaat bij heldere regels en een consistent beleid. Dat bepleit rechtssocioloog Willem Bantema van de Rijksuniversiteit Groningen in zijn promotieonderzoek. ,,Een rookverbod zonder uitzonderingen is effectiever dan een rookverbod met uitzonderingen.”

Volgens Bantema kan het rookbeleid aangescherpt worden. Hij wijst op de de regels van rookruimtes in cafés. Personeel mag daar niet bedienen maar in de praktijk gebeurt dat toch. Controleurs vinden het moeilijk om dat aan te tonen. Clean Air Nederland voert over de rookruimtes dit jaar nog een rechtszaak.

Bantema sprak voor zijn onderzoek met tientallen caféhouders en hield onder vierhonderd kroegbazen een enquete. De helft van de horecaondernemers is niet overtuigd van de gezondheidseffecten van het rookverbod voor het personeel. Bantema denkt dat op dat vlak nog veel te winnen valt.

Effect en draagvlak

Bantema onderzocht het effect en het draagvlak van het in 2008 ingevoerde rookverbod in de horeca. Volgens Bantema blijft het draagvlak voor het verbod in Nederland achter bij andere landen. Dat komt volgens de onderzoeker door wisselende uitspreken van de rechters en inconsistent beleid.

De onderzoeker meent dat het verzet onder kleine kroegbazen tegen het rookverbod juist gevoed werd door de inconsistente regelgeving. In het begin werd het rookverbod door 86 procent van de cafés gerespecteerd. In de maanden erna liep het terug tot ongeveer 63 procent. Omdat de handhaving op het rookverbod niet consequent werd uitgevoerd, verschenen in meer kleine cafés de asbakken weer op tafel.

Nieuws

Meest gelezen

menu