Onderzoek: Skaeve Huse brengen 'kritieke risico's' met zich mee. Bewoners van Harkstede zijn het vertrouwen in de gemeente Groningen kwijt

Kunnen er mensen met psychische nood en verslavingsproblemen gehuisvest worden aan de Hoofdweg in Harkstede? Alleen met de nodige maatregelen tegen overlast en onveiligheid, zo blijkt uit onderzoek.

Rotterdam (foto) is een van de gemeenten in Nederland die al 'Skaeve Huse' hebben geopend voor inwoners die structureel overlast veroorzaken in 'gewone' woonwijken.

Rotterdam (foto) is een van de gemeenten in Nederland die al 'Skaeve Huse' hebben geopend voor inwoners die structureel overlast veroorzaken in 'gewone' woonwijken. Foto: Archief ANP/ROBIN UTRECHT

Het is daarom nog geen uitgemaakte zaak dat de zogenaamde ‘Skaeve Huse’ echt in Harkstede komen, zegt wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Groningen. Zij en wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) gaan opnieuw met de bewoners en andere belanghebbenden in gesprek. ,,Daarna nemen we pas een definitief besluit.’’

Afstand tot andere huizen te klein

De gemeente Groningen, wooncorporatie Lefier en zes zorginstellingen willen tijdelijke huisvesting regelen voor mensen die niet goed in reguliere huizen terechtkunnen, bijvoorbeeld door een verslaving, psychische problemen of omdat ze overlast veroorzaken. Volgens de gemeente zou dat kunnen aan de Hoofdweg op het voormalig huisnummer 143a. Maar omwonenden van die locatie denken daar anders over.

Ze verwachten overlast, bijvoorbeeld in de vorm van lawaai en vervuiling; bovendien vrezen ze voor hun veiligheid omdat de Skaeve Huse-doelgroep bekendstaat om onvoorspelbaar gedrag. Onderzoeksbureau Breuer&Intraval nam de situatie voor de gemeente onder de loep, en concludeert dat er inderdaad ‘kritieke risico’s’ kleven aan Skaeve Huse aan de Hoofdweg.

Dat ligt voor een groot deel aan de nogal kleine afstand tot de andere huizen in Harkstede. Die is minder dan de 100 meter die eigenlijk minimaal vereist is bij dit soort projecten, en dat is ongebruikelijk. ‘Slechts bij twee andere Nederlandse Skaeve Huse-projecten is de woonvorm ook op minder dan 100 meter afstand van woonhuizen gevestigd’, schrijven de onderzoekers. ‘Ook de ligging aan een doorgaande weg is uniek.’

‘We worden weggezet als ‘NIMBY’ en ’in de slachtofferrol’’

Er zijn maatregelen nodig om de risico’s op overlast en onveiligheid te verkleinen. Zo pleiten de onderzoekers voor een gesloten hek en een geluidsscherm om de Skaeve Huse van andere huizen te scheiden; er moet een beheerder op het terrein wonen die op de bewoners let; en om te voorkomen dat de bewoners aan de Hoofdweg rondhangen, zouden ze gratis fietsen moeten krijgen.

Maar het allerbelangrijkste is het vertrouwen van Harkstede in de gemeente Groningen. Dat moet worden hersteld, want nu is het ver te zoeken: ,,Omwonenden in de directe en wijdere omgeving hebben het gevoel dat zij niet serieus worden genomen en dat de omgeving als ‘afvoerputje’ wordt gebruikt’’, zo staat in het onderzoeksrapport.

Zelf laten omwonenden per mail ook weten dat ze niet te spreken zijn over het contact met de gemeente Groningen tot dusverre. ,,Afspraken werden niet nagekomen, vragen en brieven bleven onbeantwoord. In ambtelijke plannen werden we weggezet als ‘NIMBY’s’ ( not in my backyard , red.) en ‘in de slachtofferrol’.’’

‘Deze doelgroep is er, die gaat niet ineens weg’

,,Het gaat hier om een brede maatschappelijke afweging, het is niet de gemeente tegen de omwonenden’’, stelt wethouder Van der Schaaf. ,,We willen hier op een open manier over in gesprek met alle belanghebbenden.’’ Dat vindt op 2 september plaats. Eind september vergadert de gemeenteraad nog over de Skaeve Huse.

Pas in oktober nemen b en w een definitief besluit, waar ze nu nog niet op vooruit willen lopen. ,,Er staan duidelijk risico’s beschreven in het rapport, maar ook maatregelen om ze te beheersen’’, zegt Jongman. Wat als de Hoofdweg toch afvalt als Skaeve Huse-locatie? ,,Ook daar loop ik niet op vooruit. Maar deze doelgroep is er, die is niet ineens weg.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu