Onderzoek UMC Groningen: nierpatiënten zijn extra kwetbaar en hebben hoger risico aan corona te sterven

Hoogleraar Nefrologie Ron Gansevoort leidt een onderzoek naar de gevolgen van corona onder nierpatiënten. Foto: Archief DVHN

Nierdialyse- en niertransplantatiepatiënten die besmet raken met het coronavirus zijn extra vatbaar voor ernstige complicaties en hebben een hoger risico op overlijden.

Dat blijkt uit de eerste resultaten van onderzoek van UMCG, Radboudumc en Amsterdam UMC, onder leiding van Ron Gansevoort, hoogleraar Nefrologie (UMCG).

Gegevens van ruim 1600 patiënten uit 28 Europese landen

De database van de zogeheten ERACODA-studie bevat gegevens van ruim 1600 patiënten uit 28 Europese landen. ,,Toen de ziekenhuizen overvol lagen met COVID-patiënten, zagen we dat dialysepatiënten niet altijd op de intensive care werden opgenomen. Het leek erop dat artsen dachten dat ze dat niet zouden overleven”, vertelt projectleider Gansevoort.

,,Het is belangrijk om dit soort afwegingen te maken op basis van feiten in plaats van vooroordelen. En dat er een algemeen, onderbouwd beleid komt, zodat niet iedereen voor zich bepaalt welke patiënt wel, en welke niet opgenomen wordt op de intensive care. Uiteindelijk is het doel dat artsen betere aanknopingspunten voor de behandeling van deze specifieke groep patiënten krijgen.

Omdat er nog zo weinig bekend was over COVID-19, besloten artsen van de universitair medische centra in Groningen, Nijmegen en Amsterdam in maart een databank op te zetten. Ze vroegen collega’s uit heel Europa gegevens van hun patiënten die naast hun nierziekte ook COVID-19 hadden (gehad) in de database te zetten. Ze wilden weten wat de gevolgen van COVID-19 zijn voor nierpatiënten. Hoe verloopt hun ziekte en herstel en welke behandelmogelijkheden er? Op basis daarvan kunnen nierpatiënten met een coronabesmetting beter behandeld worden en kunnen er beter onderbouwde keuzes gemaakt worden, bijvoorbeeld over IC-opname.

Sterfte door COVID-19 onder dialyse- en niertransplantatiepatiënten hoog

De eerste resultaten laten zien dat de sterfte door COVID-19 onder dialyse- en niertransplantatiepatiënten hoog is, zelfs hoger dan voor de bekende hoogrisicopatiënten, zoals patiënten met hartfalen of longziekten.,,Opmerkelijk is bovendien dat in dialyse- en niertransplantatiepatiënten het niet uit maakt of je man bent, of suikerziekte, hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten hebt. Die factoren moeten dus niet meegenomen worden om een nierpatiënt wel of niet op een IC op te laten nemen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus
menu