Onderzoek UMCG toont aan: één op de vijf verpleeghuismedewerkers kampte in de eerste coronagolf met burn-outklachten

Foto: Pixabay

Eén op de vijf medewerkers van verpleeghuizen kampte tijdens de eerste coronagolf met depressieve klachten (19 procent) of burn-outklachten (22 procent). Met name de verpleeghuismedewerkers die voor bewoners met Covid-19 moeten zorgen, hadden depressieve klachten.

Dit blijkt uit onderzoek van het Universitair Netwerk Ouderenzorg van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UNO-UMCG) en het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland van het LUMC (UNC-ZH). Zij hielden een grootschalige enquête over de gezondheid en het welzijn van verpleeghuismedewerkers tijdens de eerste coronagolf.

De enquête is ingevuld door 1669 medewerkers van tien grote organisaties met meerdere locaties in het hele land.

Extra psychische belasting bij het verzorgen van besmette bewoners

‘De verschillen in gezondheid kunnen mogelijk worden verklaard door de veranderde werkomstandigheden van het personeel dat tijdens de eerste golf voor besmette bewoners zorgde’, licht hoofdonderzoeker Sarah Janus van het UMCG in een persbericht toe. ‘Deze groep geeft aan extra psychische belasting te ervaren bij het verzorgen van besmette bewoners.’

Tegelijkertijd ervaren zorgmedewerkers bij de zorg voor besmette bewoners minder invloed op hun werk. Janus: ‘De zorg voor besmette bewoners is erg geprotocolleerd, waardoor zorgverleners minder mogelijkheden hebben om het werk op hun eigen manier uit te voeren.’

Volgens Janus heeft dit mogelijk negatieve gevolgen voor hun functioneren.

Bijna de helft heeft meer uren gedraaid

Bijna de helft van de respondenten geeft aan meer uren te hebben gedraaid tijdens de eerste coronagolf. Niet-zorgmedewerkers werd gevraagd om in de zorg mee te draaien, en zorgmedewerkers moesten diensten van zieke medewerkers opvangen of op een corona-afdeling werken.

Uiteindelijk heeft een derde van de respondenten voor bewoners met Covid-19 gezorgd. Verder blijkt dat tijdens de eerste coronagolf 27 procent van de werknemers is getest op het coronavirus en dat 6 procent besmet is geraakt.

Hoger ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is bij de deelnemende verpleeghuizen toegenomen ten opzichte van 2019. Met name tijdens de piek van de eerste coronagolf in maart en april. Het verzuim was toen 1 procent hoger dan gemiddeld.

Deze toename is overigens regioafhankelijk. Vooral de regio’s West- en Zuid-Nederland - waar de corona-uitbraak begon- vertonen een verhoogd ziekteverzuim.

Adviezen aan zorginstellingen

De deelnemende organisaties hebben van UNO-UMCG en UNC-ZH een gepersonaliseerd advies gekregen op basis van hun score ten opzichte van de andere deelnemende organisaties. Zo kunnen beleidsmakers acties uitzetten om de werkdruk en het verzuim te verminderen.

‘Ondersteuning door psychologen is bijvoorbeeld erg belangrijk voor medewerkers’, stelt hoogleraar Ouderengeneeskunde Sytse Zuidema van het UMCG.

NO-UMCG en UNC-ZH hebben inmiddels een tweede enquête onder medewerkers van verpleeghuizen uitgezet. Een derde enquête volgt begin 2021.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus
menu