Onderzoek naar ander tracé stroomsnelweg Eemshaven - Hoogkerk

Agnes Mulder. FOTO: ARCHIEF DVHN

Er komt een onderzoek naar een beter alternatief voor het geplande tracé van de 380 KV-stroomlijn tussen Eemshaven en Hoogkerk.

Een motie daartoe van Agnes Mulder (CDA) werd gisteren door de Tweede Kamer aangenomen. Ook twee oproepen van Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en Jan Vos (PvdA) en Stientje van Veldhoven (D66) om Groningse burgerwerkgroepen en maatschappelijke organisaties te betrekken bij het vaststellen van het traject, kon rekenen op een meerderheid.

Schade aan natuur

De route van de nieuwe stroomsnelweg volgt grotendeels die van de huidige 220 KV. Maar die stamt uit de jaren zeventig en dat wordt gezien als een slechte keuze.

De steun van de Tweede Kamer betekent eindelijk erkenning voor de meermaals geuite zorg vanuit de regio, door zestien maatschappelijke organisaties en werkgroepen, alsmede de provincie Groningen en de acht gemeenten waar de nieuwe stroomsnelweg doorheen loopt. De zorgen betreffen de schade aan kwetsbare natuur, alsmede beschermde dorpsgezichten, door het ‘gordijn’ aan elektriciteitsmasten.

Signaal aan minister Kamp

,,Goed nieuws voor Groningen’’, aldus Mulder, ,,De Kamer is volstrekt helder. Het is nu aan de minister wat hij met de moties gaat doen. Ik hoop dat hij gehoor aan de oproep gaat geven. We zullen het in ieder geval nauwlettend in de gaten houden.’’

Erik de Waal van Natuur- en Milieufederatie Groningen is ‘verschrikkelijk blij’ met de steun uit de Tweede Kamer: ,,Ik was al blij dat de moties überhaupt ingediend waren. Het is een duidelijk signaal aan de minister dat het anders moet.’’

Hij pleit wel voor een gedegen onderzoek: ,,Het moet niet weer een eenzijdige operatie zijn van energietransporteur TenneT en het ministerie, maar een breed gedragen analyse, samen met alle betrokken organisaties en overheden. We moeten echt tot een goed alternatief komen. Die 220 KV verdwijnt. We hebben nu de kans om het beter te maken.’’

Brandbrieven

Minister Henk Kamp (VVD) van economische zaken legde vorige week een klacht over een gebrek aan overleg naast zich neer. Waarop de zestien organisaties in de pen klommen.

Eerder al stuurden provincie en de acht gemeenten een brandbrief naar Kamp. Dat was naar aanleiding van de mededeling dat het ministerie niet van plan is om tien kilometer ondergronds aan te leggen. De techniek staat dat toe, maar het wordt gezien als te duur, te tijdrovend en niet noodzakelijk.

Nieuws

menu