Onderzoek naar fouten rijk bij aanpak Ring Zuid in Groningen

Werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe Zuidelijke Ringweg. Foto: Frits Poelman

De provincie Groningen laat onderzoek doen naar de steken die Rijkswaterstaat heeft laten vallen bij het project zuidelijke ringweg in Groningen.

Dat zegt gedeputeerde Fleur Gräper, die geld wil zien van het rijk. De provincie houdt Rijkswaterstaat als opdrachtgever van het project medeverantwoordelijk voor de financiële overschrijding van waarschijnlijk enkele honderden miljoenen.

‘Het rijk wil niet bewegen’

Zoals de zaken er nu voorstaan, draait de provincie op voor de extra kosten. Provincie, rijk en aannemer Combinatie Herepoort proberen achter de schermen afspraken te maken over de voortgang van het haperende project. Ook de verdeling van de financiële pijn is onderwerp van gesprek.

Het rijk is opdrachtgever voor de ombouw van de zuidelijke ringweg, maar wil geen bijdrage leveren aan een negatieve eindafrekening in het wegenproject. ,,Mijn voorgangers hebben in 2009 geregeld dat de provincie risicodragend is’’, zegt Gräper. ,,Met de aannemer proberen we tot een financiële oplossing te komen, maar het rijk wil niet bewegen. Wij vinden dat onterecht.’’

Discussies met de aannemer

De provincie voelt zich gesteund door de onafhankelijke commissie-Hertogh, die eerder concludeerde dat ook het rijk fouten heeft gemaakt bij de aanpak van de zuidelijke ringweg. Hertogh maakte duidelijk dat Rijkswaterstaat in discussies met de aannemer over de uitvoering van de megaklus in de loopgraven bleef zitten. Dat kwam de voortgang niet ten goede. Mede daardoor heeft het project drie jaar vertraging opgelopen met alle extra kosten van dien.

Met een onderzoek naar het functioneren van Rijkswaterstaat worden de messen verder geslepen. Gräper: ,,Ik ben al vijf maanden met het rijk in gesprek over de wijze waarop we dit financiële probleem zouden moeten oplossen. Nogmaals, ik vind niet dat de provincie alleen moet opdraaien voor het tekort.’’

Projecten in Ommelanden redden

Met een forse bijdrage van het rijk zouden de projecten Wunderline, de verdubbeling van de N33 (Zuidbroek-Appingedam) en de nieuwe spoorverbinding Veendam-Stadskanaal kunnen worden gered. Het probleem is dat deze projecten sneuvelen als de reservepot van de provincie voor de zuidelijke ringweg leeg is. Met de ingecalculeerde vertraging en de stroeve aanleg is dat waarschijnlijk het geval.

Een aantal partijen in Provinciale Staten is onder geheimhouding geïnformeerd over de hikhakkerij achter de schermen en de financiële gevolgen voor de provincie. Voor de zomer dacht Gräper hier binnen enkele weken met partijen uit te zijn. Drie maanden verder blijkt dat niet bepaald het geval.

De voltallige oppositie (SP, Groninger Belang, Forum voor Democratie, Partij voor de Vrijheid, Partij voor het Noorden, Partij voor de Dieren en 50Plus) eiste woensdag van Gräper een scenario waarbij de ombouw van de zuidelijke ringweg wordt stilgelegd. ,,Als dat scenario er ligt, kunnen we de voor- en nadelen van stoppen afwegen’’, zegt SP-Statenlid Kees Frenay. De coalitie die een meerderheid in de Staten heeft, voelt niets voor het stilleggen van het project. Ook staat ze achter verlenging van de geheimhouding. ,,Zorgvuldigheid gaat boven snelheid’’, zegt Peter Gerrits (D66).

‘Project Ring Zuid onbeheersbaar’

Daniël Osseweijer (FvD) denkt daar anders over. ,,Hoe lang gaan de onderhandelingen duren? Het geduld is op. We willen weten wanneer we meer openheid kunnen verwachten.’’ Frenay zegt: ,,Het is bizar. We zijn 2,5 jaar verder met een aannemer die niet kan uitrekenen wat de Ring Zuid gaat kosten. Onze indruk is dat Rijkswaterstaat en de aannemer het project niet beheersen.’’

Uit een enquête van DvhN blijkt dat een meerderheid van de noorderlingen wil dat het project wordt voortgezet. Twee derde vindt dat het rijk moet bijspringen. Slechts een op de vijf noorderlingen heeft er vertrouwen in dat de aanpak van de zuidelijke ringweg in Groningen volgens het huidige plan in 2024 is afgerond.

Nieuws

Meest gelezen

menu