Onderzoek naar lek in zoutveld Tripscompagnie in najaar afgerond

Over enkele weken moet duidelijk zijn wat het lek op 1800 meter diepte heeft veroorzaakt in het zoutveld van Nedmag bij Tripscompagnie.

Als gevolg van het lek moest de zoutwinner in april het veld sluiten. Door het lek kwam pekelwater en diesel vrij. In antwoord op Kamervragen van William Moorlag (PvdA) laat minister Wiebes weten dat het onderzoek naar de oorzaak en de gevolgen van de lekkage naar verwachting in het najaar gereed zal zijn.

Op dit moment is er geen verandering van de samenstelling van het grondwater aangetroffen, stelt de minister.

 

Versnelde bodemdaling

Door het lek trad er ook drukverlies op in de zogeheten zoutcaverne. De drukverlaging zal leiden tot versnelde bodemdaling. Of dat ook zal leiden tot schade aan gebouwen wordt onderzocht door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en Nedmag. De resultaten van dit onderzoek zullen naar verwachting in september worden gepubliceerd.

De versnelde bodemdaling heeft wel gevolgen voor de waterhuishouding. Eerder afgesproken maatregelen tussen Nedmag en waterschap Hunze en Aa’s om toekomstige bodemdaling te beheersen en om het grondwaterpeil weer op het juiste niveau te brengen, moeten worden herzien.

Nieuws

menu