Onderzoek naar minder autoblik langs Diepenring

Groningen Het mes moet in de 360 parkeerplaatsen aan de Diepenring. De gemeenteraad wil geen autoblik maar fraaie terrassen en boulevards langs de grachten.

De raad vraagt het college uit te zoeken hoe het aantal parkeerplekken kan worden verminderd.

Het voorstel komt uit de koker van raadslid Tom Rustebiel (D66). ,,360 auto’s verhinderen recreatief gebruik van deze Diepenring.’’ Maar hij benadrukte dat er eerst naar de parkeerplaatsen voor de bezoekers aan de binnenstad moet worden gekeken. Het voorstel kreeg een ruime meerderheid.

Collegepartij VVD was tegen. Fractievoorzitter Sabine Koebrugge vindt dat er eerst een concreet plan moet komen voordat parkeerplaatsen ‘rücksichtlos’ worden weggehaald. Ze wees al eerder op de financiële gevolgen (de parkeerplekken leveren een leuke stuiver op) en belangen van de omwonenden.

Ook de partijen die het voorstel steunen, wezen op hun belangen, maar ook op die van ondernemers en bestuurders met een gehandicaptenvergunning.

Volgens raadslid Sebastiaan Ruddijs (PvdA), die zich in het verleden ook al inzette voor het schrappen van parkeerplaatsen langs de Diepenring, zijn er in de omgeving zeker vijf parkeergarages waar bezoekers met hun auto terecht kunnen.

Petra Brouwer (GroenLinks) benadrukte dat de Diepenring haar partij al jaren aan het hart ligt. Ze verwees naar een voorstel van GroenLinks uit 1998 dat hetzelfde doel had. ,,Helaas is het nooit zover gekomen om van de Diepenring een echte parel te maken.’’

Het college geeft er de voorkeur aan pas naar het verminderen van parkeerplekken te kijken als ook het parkeerbeleid voor de gemeente opnieuw onder de loep is genomen. De gemeenteraad vindt dit te lang duren.

Wethouder Paul de Rook (D66) vindt dat het verminderen van parkeerplekken geen doel op zich moet zijn. Het gaat er volgens hem om de ruimte die vrijkomt beter te gebruiken. Ook hij wees op de niet onaanzienlijke inkomsten die de parkeerplaatsen van de bezoekers opleveren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
De nieuwe Grote Markt
Stad op de schop
menu