Onderzoek naar nieuw circulatieplan Stad

Illustratie: Groningen Bereikbaar

De kans dat inwoners van de Oosterparkwijk met de komst van het Oosterhamriktracé dagelijks zeshonderd bussen door de straat krijgen, is afgenomen.

De gemeenteraad stemde woensdagavond weliswaar in met het ontwerp voor het Oosterhamriktracé, waarmee de bus- en autoverbinding tussen de oostelijke ringweg en de binnenstad en het UMCG moet worden verbeterd, maar het is de vraag of het plan ooit wordt uitgevoerd. Bij raadsleden groeit de twijfel of de nadelen voor wijkbewoners, 12.000 auto’s per dag over de Oosterhamrikkade, 600 bussen door de Vinkenstraat en het verlies van 300 parkeerplaatsen, tegen de voordelen opwegen.

Wat levert investering van 60 miljoen euro op?

Bovendien vinden ze het onduidelijk of, als het plan wordt uitgevoerd, dit ook de verwachte verlichting voor de verkeersdruk oplevert. De nieuwe bus- en autoverbinding bestaat uit een nieuwe autoweg over de Oosterhamrikkade Noordzijde en verplaatsing van de bus naar woonstraten in de Oosterparkwijk. Het college wil de auto’s over de huidige busbaan laten rijden en de bussen verhuizen naar de Oosterparkwijk (Thomassen à Thuessinklaan, Wielewaalplein en Vinkenstraat). Zo moeten vooral de kruispunten op de Europaweg, Damsterdiep en Petrus Campersingel en omliggende straten worden ontlast. In onderzoek van de gemeente wordt dit niet keihard aangetoond. Partijen drongen aan op extra onderzoeken, waarop Wim Koks (SP) keer op keer verzuchtte wat er nu toch nog meer moest worden uitgezocht. ,,Alles is al tot achter de komma onderzocht.’’

Het ontwerp wordt met instemming van een raadsmeerderheid nu toch verder uitgewerkt (kosten: 1 miljoen euro), mede omdat deze informatie nodig is mocht de uitvoering van het plan uiteindelijk wel het groene licht krijgen. Over ruim een jaar ligt er een definitief plan, dat dan nog moet worden goedgekeurd.

41 jaar na zijn illustere voorganger: onderzoek naar nieuw verkeerscirculatieplan

Fractievoorzitter Benni Leemhuis van GroenLinks drong met succes aan op een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw verkeerscirculatieplan, de opvolger van het gelijknamige en baanbrekende plan dat in 1977 voor de binnenstad werd ingevoerd. In het nieuwe plan wordt de stad binnen de ringweg opgedeeld in sectoren, waarbij het voor automobilisten bijna onmogelijk is rechtstreeks van de ene naar de andere sector te rijden. Dit kan alleen via de ringweg. Hierdoor rijdt er minder verkeer door de stad en dat is beter voor het milieu. Een meerderheid steunde het onderzoeksvoorstel. Leemhuis sluit niet uit dat hieruit blijkt dat het Oosterhamriktracé niet nodig is.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu