Onderzoekers RUG: 'Aantal schademeldingen in bevingsgebied bleef lang achter'

Foto: Archief ANP Foto: Archief ANP

Het aantal schademeldingen in het bevingsgebied had veel hoger kunnen zijn als mensen vertrouwen hadden gehad in de afhandeling van hun schades.

Een kwart van de Groningers met schade had door eigen negatieve ervaringen of die van anderen geen vertrouwen in de afhandeling. Zij zagen op tegen de rompslomp en het juridische gedoe en meldden hun schade niet.

Dat concluderen prof. dr. Tom Postmes en dr. Katharine Stroebe van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hun onderzoek naar het verloop van de 121.519 schademeldingen tussen 2012 en 2019 en de beweegredenen van mensen om wel of niet aan de bel te trekken, laat een buitengewoon grillig beeld zien.

Beperkte toekenning bevingsschade

Na pittige bevingen in Huizinge (2012), Hellum (2015) , Zeerijp (2018) en Westerwijtwerd (2019), werden direct of na enkele weken en maanden tijdens pieken iets meer dan 400 schades per week gemeld. Jarenlang beperkten de NAM en het Centrum Veilig Wonen (CVW) de grenzen van het gebied en de condities waaronder bevingsschade werd vastgesteld en toegekend.

Na omkering van de bewijslast nam de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) in 2018 de afhandeling over. Mensen werden gestimuleerd hun schades te melden. Er kwam een regeling om wachtlijsten weg te werken. TCMG zit nu op 700 schademeldingen met uitschieters naar 900 per week. Inmiddels worden meer schades erkend.

Vertrouwen in afhandeling neemt toe

Volgens Postmes en Stroebe neemt het vertrouwen in een snellere afhandeling toe. De verwachtingen zijn positiever. In dorpen en wijken wordt meer gepraat over de omgekeerde bewijslast die leidt tot ruimere toekenningen. Schaderegelingen zijn toegankelijker. TCMG concludeert na het RUG-onderzoek dat de Groningers een inhaalslag maken en dat het huidige hoge aantal schademeldingen waarschijnlijk blijvend is.

Opvallend is dat naast meer individuele woningbezitters ook particuliere verhuurders en woningcorporaties de weg naar TCMG beter weten te vinden. Omdat dit een grotere groep met veel huizen is, zorgen ze voor een behoorlijke toename van schademeldingen.

Vergoeding waardedaling en smartengeld

TCMG-directeur Bas Kortmann voegt er aan toe dat straks het Instituut Mijnbouwschade, waar de TCMG in opgaat, een ruimere bevoegdheid krijgt bij het vergoeden van schade. ,,Straks kan er ook vergoeding voor waardedaling van woningen en smartengeld worden aangevraagd. Hopelijk merken dan nog meer Groningers dat wij er voor hen zijn.”

Nieuws

menu