Ongerustheid over veiligheid bij ondergrondse stikstofopslag Heiligerlee

De opslaglocatie. Foto: Gasunie

Gasunie geeft vanavond in Winschoten tekst en uitleg over de ondergrondse stikstofopslag in Heiligerlee. Er is ongerustheid over de veiligheid.

Niet alleen omwonenden, maar ook de gemeente Oldambt heeft aangegeven van het ministerie van Economische Zaken (EZ) garanties te willen dat de ondergrondse opslag in een caverne bij Heiligerlee ook in de nabije toekomst veilig is.

Zorg en vragen liggen voor de hand, omdat EZ in Zuidbroek een stikstoffabriek gaat bouwen. Nu nog is de capaciteit van de fabriek 16.000 kuub stikstof per uur. Gasunie wil dat opvoeren naar 190.000 kuub per uur.

De rol van de zoutholte blijft met de uitbreiding van de stikstofinstallatie nabij Zuidbroek hetzelfde, laat Michiel Bal van Gasunie weten.

,,De nieuwe stikstofinstallatie maakt het wel mogelijk de caverne sneller te vullen. De caverne zelf, dus het volume en de minimale en maximale druk in de caverne, blijven ongewijzigd.”

Gasunie plaatst vochtvanger

Dat alles speelt zich ondergronds af. Bovengronds is Gasunie van plan een aanpassing te doen, namelijk het plaatsen van een zogenaamde vochtvanger.

,,De vanger, die binnen de hekken van de caverne wordt geplaatst, is bedoeld om vocht dat met het gastransport meelift, op te vangen.''

,,Bij gastransport vindt, bij het dalen van de temperatuur, een beetje condensvorming plaats. Het gevormde vocht zoekt het laagste punt. Dat is in dit geval op de plekken waar het de waterwegen kruist, zoals het Wildervanckkanaal. Als de snelheid van het transport toeneemt, is het mogelijk dat het vocht mee vervoerd wordt.''

,,Dat gebeurt sporadisch en blijft beperkt tot een enkele kuub. Het is een preventieve maatregel. Het vocht is een natuurproduct, niet milieuonvriendelijk. De afvoer gebeurt op dezelfde manier waarop je regenwater afvoert”, legt Bal het technisch proces uit.

De Gasunie-woordvoerder verwacht dat Gasunie de zorg die er is over de veiligheid van de caverne kan wegnemen.

Optimistisch

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema van de gemeente Oldambt zegt dat het college antwoorden heeft ontvangen van EZ ,,waaruit we optimistisch kunnen concluderen dat de veiligheid niet in het geding is. Maar onze ambtenaren zetten alles nog op een rijtje en dan kunnen we ook een definitief oordeel vellen.”

Nieuws

menu