Onrust in Overschild: Midden-Groningen betaalt crisisbezweerder voor complexe versterkingsgevallen

Overschild vanuit de lucht. Foto DvhN

De gemeente Midden-Groningen heeft Hilde van Ree, oud-directeur/bestuurder van woningcorporatie Groninger Huis, als mediator aangesteld voor complexe versterkingsgevallen in Overschild. Bewoners komen er met de projectleider versterking niet uit.

Van Ree gaat aan de slag met complexe casussen waarin eigenaren aangeven niet uit te komen met het voor de versterking beschikbare budget. Ze is speciaal aangesteld voor inwoners uit Overschild die met hun huis tot batch 1588 behoren. Met het Engelse woord batch wordt in dit geval een groep huizen bedoeld.

Gemeente betaalt crisisbezweerder

De gemeente Midden-Groningen wil overigens niet over een mediator spreken. Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het om een ‘onafhankelijk gespreksleider’. De gemeente betaalt Van Ree. Hoeveel geld dat kost is onbekend.

,,Het gaat erom dat de projectleider van batch 1588 van de gemeente in zijn rol niet én het gesprek kan leiden én de kaders kan verdedigen’’, aldus de woordvoerder van de gemeente. ,,Het is iemand met een neutrale, onafhankelijke positie die boven de partijen kan staan.’’

Sandra Folkersma - van der Laan (37) uit Overschild ziet de komst van de mediator met argwanen aan. Zij en haar man Johan (40) komen 150.000 euro te kort voor de sloop nieuwbouw van hun huis aan de Graauwedijk. ,,Die medewerker kan er niets aan doen, maar ik denk alleen maar: die vreet ons geld op.’’

Versterking verloopt moeizaam

De versterking van de huizen in batch 1588 verloopt moeizaam. Twee jaar lang zijn prijsafspraken gemaakt voor de sloop en nieuwbouw van de woningen die onder het regime van batch 1588 vallen. Nu de werkzaamheden zijn begonnen blijken de toentertijd vastgestelde budgetten bij lange na niet hoog genoeg.

De sterk gestegen bouwkosten worden niet vergoed. Bewoners moeten nu zelf geld bijleggen voor de bouw van hun huis en proberen kosten te besparen door zelf hun huis te slopen of alleen de benedenverdieping in te richten.

Het rijk had 420 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de versterkingsoperatie. Daar is in juli nog eens 85 miljoen euro aan toegevoegd.

Onrust en ontwrichting in het dorp

Overschild moet gesloopt en herbouwd worden door de schade aan huizen veroorzaakt door de gaswinning. Het dorp is opgedeeld in drie batches: 1467, 1588 en het buitengebied. In elke groep gelden andere regels. Dat zorgt voor onrust en ontwrichting in het dorp.

De woordvoerder van de gemeente stelt dat Midden-Groningen de verschillende regimes binnen het dorp ook onwenselijk vindt. ,,In het bestuurlijk proces binnen de rijksoverheid zijn er echter afwegingen gemaakt waardoor het dorp is verdeeld in drie verschillende regelingen die elk hun eigen kaders hebben. Wij vinden dat als gemeente erg vervelend, maar kunnen niets anders doen dan proberen onze bewoners zo goed mogelijk bij te staan en de verschillen zo veel als mogelijk te beperken.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Aardbevingen
menu