Tweespalt door corona. Deze journalist vecht tegen nepnieuws en staat lijnrecht tegenover deze wantrouwende onderzoeker. Waar komt de weerstand tegen de pers vandaan? | Corona Dialoog

Het medialandschap versplintert en traditionele media staan onder druk. Alternatieve nieuwsbronnen nemen een vlucht door de coronacrisis. Waar komt de weerstand tegen traditionele media vandaan? En hoe verklaren we de opkomst van nepnieuws? Corona Dialoog ging dit keer over onrust in de journalistiek. Kijk de uitzending hier terug.

De twee tafelgasten van presentator Jellie Brouwer zijn bevangen door de berichtgeving over corona. Hun ideeën en opvattingen komen niet overeen, maar beiden maken zich grote zorgen over de recente ontwikkelingen in de media.

‘We worden door het slijk gehaald’

Journalist Willem Groeneveld van de website Sikkom strijdt tegen nepnieuws, trollen en corona-ontkenners. „Volgens sommigen worden wij (journalisten, red.) door George Soros of Bill Gates geregeerd. En schrijven wij precies wat die grote bedrijven willen. En ik weet gewoon: ‘dat is pertinent niet waar’. Het stuit me tegen de borst dat mijn beroepsgroep door het slijk wordt gehaald.” Groeneveld gaat dag en nacht in discussie met mensen op social media. Vaak tegen beter weten in. „Mijn drijfveer is recht doen aan de realiteit.”

‘De media verzaakt haar taak’

Naast hem zat Pieter Kuit. Kuit is oprichter van de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020. Hij heeft zijn eigen videokanaal, wantrouwt journalisten en is fel tegenstander van het coronabeleid. „Ik vind dat het onrechtvaardig is om mensen nodeloos vrijheden af te nemen.”

De rol van de media is volgens Kuit dubieus. „Alles wat de overheid zegt wordt breed uitgemeten. Andere informatie dan die van de regering vind je in de media niet of nauwelijks terug. Dat vind ik kwalijk. Daarmee verzaakt de media haar taak.” Ook Kuit heeft een dagtaak aan zijn strijd. Hij krijgt zo’n zeshonderd mailtjes per dag. Zeven dagen per week.

Brouwers en Sandman

Bart Brouwers, hoogleraar journalistiek aan RUG, duidde als deskundige de laatste ontwikkelingen in het medialandschap en columnist Herman Sandman sloot de aflevering af met zijn nuchtere kijk op de wereld tijdens corona.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Video
menu