Ontwikkelaar LC Energy: geen sprake van ‘zwijggeld’ bij Zonnepark Alteveer

Het Zonnepark Alteveer is, als alles volgens plan gaat, in 2021 operationeel. Beeld: LC Energy.

Ontwikkelaar LC Energy zegt dat geen sprake is van ‘zwijggeld’ voor drie omwonenden van Zonnepark Alteveer. Ze krijgen 15.000 euro compensatie, maar mogen nog steeds bezwaren indienen.

De projectontwikkelaar weerlegt de aantijgingen van PvdA Stadskanaal, afgelopen maandag in de gemeenteraad en de statenfractie van de Partij voor de Dieren, in januari dit jaar. Zij betichtten LC Energy van onethisch handelen, door een aantal omwonenden te betalen om geen zienswijze in te dienen. Het zou het dorp ‘splijten’. Vrees is er voor toestanden als bij de windmolens in de Veenkoloniën, waar de regio verscheurd wordt omdat de een er wel van profiteert en de ander niet.

Verzoek om een regeling vooraf

Het initiatief voor compensatie in Alteveer, legt Georg van den Berg van LC Energy uit, ging van de omwonenden zelf uit. ,,Een mevrouw vroeg om een planschaderegeling. Dat is overigens niet ongebruikelijk. In het contract met de gemeente staat dat wij opdraaien voor planschade. Zoiets is doorgaans een langdurig proces. Soms van jaren. Het verzoek was derhalve om een regeling vooraf. Omdat twee anderen in min of meer dezelfde situatie zitten is aan hen eerlijkheidshalve hetzelfde bedrag aangeboden.’’

Voor de 15.000 euro zijn contracten opgesteld, aldus Van den Berg: ,,Dat zijn lange contracten, met allerlei voorwaarden, vrij detaillistisch. En inderdaad de bepaling dat ze afzien van bezwaren en beroepen. We willen niet nog een keer oorlogje voeren. Daar is echter geen boeteclausule aan verbonden. Mensen die dat contract tekenen hebben nog altijd het recht om een zienswijze in te dienen.’’

Meedelen in de winst

Hij refereert ook aan het feit dat het gemeente- en rijksbeleid is dat het aan ontwikkelaars als LC Energy is om lokaal draagvlak te creëren. Mensen moeten meedelen in de winst: ,,Voor dit park stoppen we 75.000 euro in een gebiedsfonds, dat bestemd is voor de lokale bevolking. Waar het aan uitgegeven wordt moet nog bekeken worden.’’

Het Zonnepark Alteveer komt aan de noordkant van het dorp en is, als alles volgens plan verloopt, in maart 2021 operationeel. De 7,5 hectare aan panelen gaat 7,5 megawatt leveren. Tussen park en tuinen komt circa drie hectare groen. Uiteindelijk zal een lokale gebiedscoöperatie het zonnepark van LC Energy overnemen.

Dertig jaar zonnepanelen

De bestemming voor het betreffende perceel is ‘bos’. Er wordt gewerkt aan een tijdelijke ontheffing om daar dertig jaar zonnepanelen neer te mogen zetten. Ter compensatie wordt aan de zuidkant een park/bos aangeplant, volgens LC Energy met een grote biodiversiteit en wordt vijf hectare bos teruggeplant nabij Ter Apel.

Nieuws

Meest gelezen

menu