Ontwikkelaar ziet megazonnepark bij Lauwersmeer snel rond komen

Weinig lijkt de bouw van het megazonnepark bij het Lauwersmeer nog in de weg te staan, zegt Beryllus Sun Energy. De ontwikkelaar hoopt op korte termijn de eerste vergunningen te krijgen.

Het terrein van de voormalige kruitfabriek bij Munnekezijl. Foto: Jilmer Postma

Het terrein van de voormalige kruitfabriek bij Munnekezijl. Foto: Jilmer Postma Foto: Jilmer Postma

Een zonnepark van tientallen hectares op het terrein van de voormalige kruitfabriek bij Munnekezijl, vlakbij het Lauwersmeer. Het Amsterdamse Beryllus Sun Energy is er al lange tijd mee bezig. De afgelopen jaren zorgden onder meer de herplantplicht en het vermeende verstoren van vleermuizen voor veel (juridisch) getouwtrek.

Er komt volgens de ontwikkelaar nu schot in de zaak. Vorig jaar besloot Beryllus het zuidelijke deel van twintig hectare te schrappen, voornamelijk omdat daar de oude fabrieksgebouwtjes nog staan waar vleermuizen zitten. Met de resterende 58 hectare moet het wel goedkomen, verwacht Nico La Crois van het Leeuwarder adviesbureau Ekwadraat. Hij voert het woord namens de ontwikkelaar.

Grond

Een van de struikelblokken vormde de herplantplicht. Vooral op het noordelijke en zuidelijke deel van het terrein staan bomen. Als die worden gerooid moeten elders nieuwen worden geplant. De ontwikkelaar zei aanvankelijk dat het niet uit kon om elders grond daarvoor te kopen.

Inmiddels is die situatie veranderd, zegt La Crois. Met het schrappen van het zuidelijke deel vervalt ook een groot deel van de herplantplicht. Verder moeten langs de randen van het park nieuwe bomen komen, vanwege de landschappelijke inpassing, die meetellen als herplant. ,,Dan blijft netto nog 20 tot 22 hectare over, geloof ik. Ik denk dat daar altijd wel plekken voor kunnen worden gevonden.” Hij zegt dat al contact is met verschillende grondeigenaren in Noord-Nederland, die wel grond beschikbaar lijken te willen stellen voor aanplant.

Provinciale Staten moeten nog wel instemmen

Om wat vaart te maken is het project nu opgeknipt in twee delen. Voor het ene deel, waar weinig bomen staan, is de vergunningaanvraag inmiddels ingediend. Voor het laatste, meest noordelijke deel moet dat eind dit jaar gebeuren. Per deel kan pas rijkssubsidie worden aangevraagd zodra de vergunningen er zijn.

Wat herplant betreft dringt de tijd. Het provinciebestuur wil per 1 januari, als de Omgevingsverordening ingaat, de regels aanscherpen. Waar herplant nu nog mag plaatsvinden op een plek naar keuze, moet dat per volgend jaar verplicht in Friesland gebeuren. Provinciale Staten moeten nog wel instemmen.

De ‘zonneladder’, de vorig jaar ingestelde regeling om wildgroei aan zonneparken in Friesland te voorkomen, vormt volgens La Crois nauwelijks een drempel. Gedeputeerde Sietske Poepjes zegt desgevraagd dat dat nog valt te bezien. Volgens Poepjes is het park misschien wel mogelijk, maar dan gelden sowieso strenge voorwaarden voor onder meer landschappelijke inpassing.

Aansluiting op net via NAM-locatie Grijpskerk

Beryllus wil vooralsnog beide delen van het park in één keer bouwen, omdat dat goedkoper is. De bouw zou medio of eind 2023 moeten beginnen - mits de laatste subsidies begin 2023 binnen zijn. Het park zou er dan medio 2024 staan.

Als het zonnepark wordt gerealiseerd, wordt het het grootste van Friesland. Dat van GroenLeven in Oosterwolde is 51 hectare groot. Het park wordt overigens aangesloten op het elektriciteitsnet via de NAM-locatie in Grijpskerk.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Duurzame energie
menu