Onzekerheid financiën Ring Zuid Groningen stoort Provinciale Staten

Werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. Foto: Archief DvhN

De onzekerheid over de dreigende financiële tekorten van het megaproject zuidelijke ringweg drijft Provinciale Staten tot politieke wanhoop.

Meerdere partijen maken zich zorgen over de jarenlange vertraging van het wegenproject. Ze willen weten hoe groot de scheur in de broek van de provincie kan zijn. De provincie is financieel verantwoordelijk voor de tekorten.

Moeilijk te doorgronden project

Na afloop van het Statendebat overheerste woensdag in het provinciaal parlement de gedachte dat Aanpak Ring Zuid een moeilijk te doorgronden project is. ,,Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Herepoort hebben het met elkaar aan de stok over de uitvoering. Als we meer willen weten over de financiële consequenties van de vertragingen, blijft het akelig stil. Voor ons is het hele project een soort ‘black box’'', zegt Ton van Kesteren, raadslid van de gemeente Groningen en Statenlid voor de Partij voor de Vrijheid (PVV).

Om als volksvertegenwoordiger zijn controlerende taak te kunnen uitvoeren, pleit hij voor het inschakelen van externe adviseurs door Provinciale Staten. ,,Zij moeten ons wegwijs maken in de risico’s en een inschatting geven van wat we kunnen verwachten’’, aldus een bezorgde Van Kesteren.

In de reservepot van het project zat ooit ongeveer 170 miljoen euro. ,,Hoeveel daar nog van over is, weten we niet’’, stelt Hans Haze van Groninger Belang. ,,Het lijkt erop dat dit project in de praktijk financieel een open einde kent. De rekeningen gaan over en weer. Voor je het weet is het één groot juridisch spektakel, loopt het project helemaal uit de hand en moet Barbertje hangen.’’

Haze doelt op de gedeputeerde die geen invloed heeft op de uitvoering van het project, maar financieel en dus politiek verantwoordelijk is. ,,Je hoopt niet dat het misgaat, maar ik kan wel zeggen dat ik me bij de huidige gang van zaken hoogst ongemakkelijk voel.’’

Tijdens het debat vroegen Statenleden zich af hoe groot de kans is dat aannemers te stekker uit het project trekken. Hoe gaat het dan verder?

Hans Haze (Groninger Belang): Stilte is problematisch

Na een periode van heftige ruzies en tussenkomst van ingenieur en bemiddelaar Marcel Hertogh, spraken Rijkswaterstaat en Herepoort met gemeente en provincie af dat het project onverkort moet worden uitgevoerd. Dat is inclusief de verdiepte ligging met daarboven enkele deksels. Bakkeleien over wie wat verkeerd doet en heeft gedaan, gebeurt grotendeels buiten het zicht van de volksvertegenwoordiging. Haze begrijpt dat er niet gestrooid kan worden met gevoelige bedrijfsinformatie, maar de stilte die nu heerst, vindt hij problematisch.

Statenlid Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden) zette de zaak op scherp. ,,Eerder hebben wij tegen de provinciale begroting gestemd vanwege het gebrek aan transparantie. En dat bij het grootste infrastructuurproject dat deze provincie ooit heeft gekend. Wij willen meer inzicht in de overschrijdingen van dit project. Komt dat inzicht er niet, dan zullen wij ook de volgende begroting afkeuren.’’

Gräper riep de Staten op vertrouwen te hebben in Aanpak Ring Zuid (overheid) en Herepoort en niet af te gaan op onderbuikgevoelens. De gedeputeerde zegde toe voor de nieuwe begroting met een analyse te komen. Hoe gaat het verder met de Ring Zuid en de verdeling van de meerkosten. Van der Laan: ,,Zo’n toezegging is goed ook al duurt het een tijd. Hiermee geven we de gedeputeerde enkele maanden om met een duidelijk verhaal te komen.’’

Volgens Gräper is het ontwerp van de verdiepte ligging klaar, maar moet het financieel nog worden goedgekeurd door alle partijen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu