Oogje dichtknijpen bij plaatsing asielzoekers

Eelco Eikenaar, SP

De provincie lijkt bereid een oogje dicht te knijpen als gemeenten eerst woningen moeten slopen om nieuwbouw te kunnen plegen.

Volgens gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) is het denkbaar dat een sloopverplichting tijdelijk opzij wordt gezet als gemeenten in de knel komen doordat ze te weinig huizen hebben voor asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Gisteren lieten Gedeputeerde Staten weten dat bij de telling op 1 februari tien Groningse gemeenten samen een achterstand van 87 vluchtelingen hadden. Eikenaar: ,,Dat is geen spectaculair aantal en ook zeker niet verontrustend. Waar we ons wel wat zorgen over maken, is het aantal mensen dat de gemeenten in de eerste helft van 2016 onder dak moet brengen. Dat aantal is voor deze provincie bepaald op 698.’’

Een woning bouwen betekent een woning slopen

Reden voor de gedeputeerde om te onderzoeken welke mogelijkheden de gemeenten hebben om die taakstelling te halen. ,,We brengen in kaart wat de huisvesting van deze 698 asielzoekers betekent voor de woningbouwafspraken die gemeenten met elkaar en met de provincie hebben gemaakt. Als het niet anders kan, moeten er toch echt nieuwe huizen komen.’’

De regel is dat, zeker in krimpgebieden met een overschot aan woningen, voor iedere woning die wordt gebouwd, elders in de gemeente één moet worden gesloopt. Dat gebeurt om de woningmarkt niet te verstoren en nog meer leegstand te voorkomen. ,,We houden dit scherp in de gaten, maar er moet wel wat gebeuren. Asielzoekers met een verblijfsvergunning hebben recht op een woning.’’

De Statenfracties van GroenLinks en de PvdA wilden weten wat het provinciebestuur kan doen om in te spelen op de grote vluchtelingenstroom en het toenemende aantal statushouders. Behalve over nieuwbouw is het college van Gedeputeerde Staten bereid afspraken te maken over het tijdelijk gebruik van panden en de bouw van nieuwe gebouwen in het buitengebied.

Eind deze maand wordt hierover voor de Groningse gemeenten een werkconferentie belegd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu