Ook Bond Heemschut laakt plan FrieslandCampina voor ‘opdringere betonnen kolos’ in Bedum

Bond Heemschut schaart zich aan de zijde van de tegenstanders van de uitbreiding van FrieslandCampina in Bedum en noemt de nieuwe melkfabriek een ‘opdringerige betonnen kolos’.

De erfgoedvereniging diende een zienswijze in tegen de plannen van de zuivelproducent om de capaciteit van de vestiging in Bedum te verdubbelen. Voor de nieuwe melkfabriek moet het Boterdiep omgelegd worden. Ook komen er twee poedertorens van vijftig meter hoog.

‘Opdringerige betonnen kolos’

Bond Heemschut heeft ernstige bezwaren tegen de ‘opdringerige betonnen kolos’. Met het verleggen van eeuwenoude trekvaart worden waardevolle historische geografische structuren doorbroken en vernietigd. Daarbij wordt de voor het landschap kenmerkende openheid bedreigd en dat zal niet te voorkomen zijn met de kleurstelling van het gebouw, plaatsing van bomen of andere ingrepen.

Kwetsbaar landschap

Gewezen wordt op de doelstellingen in de Provinciale Omgevingsvisie 2016-2020 om het ‘waardevolle, maar o zo kwetsbare landschap’ te behouden. Zoals daar zijn: grootschalige openheid, boerderijen op huiswierden en/of inversieruggen, duisternis en stilte, aardkundig reliëf, historische structuren van water, wegen en verkaveling, karakteristieke nederzettingen en erfgoed en archeologische waarden.

De provincie heeft voor de bescherming van deze karakteristieken regels opgesteld en Heemschut zegt dat de gemeente zich daaraan moet houden.

Het zijn de argumenten die inwoners van Bedum en Onderdendam, verzameld in Stichting Behoud Boterdiep, meermaals al naar voren hebben gebracht.

Onduidelijkheid

In navolging van de burgers is de vereniging voor bescherming van cultuurmonumenten verbaasd dat ondanks de onduidelijk over het wel of niet doorgaan van de uitbreiding, die nog jaren kan aanhouden, toch een plan wordt ingediend door FrieslandCampina.

Heemschut vraagt zich bovendien af of voldoende onderzoek is gedaan naar alternatieve locaties, zoals industriegebied ‘Westpoort’ ten westen van de stad Groningen.

De wenkbrauwen worden tevens gefronst bij de procedure. Het lijkt er immers sterk op dat ‘het bestuurlijk al een gelopen race was op het moment dat de plannen (achteraf) in de ‘inspraak’ werden gebracht.’

Laakbaar

Daarnaast vindt Heemschut het laakbaar dat adviezen van deskundige organisaties als Libau, over de consequenties voor landschap, cultuurhistorie en erfgoed, zijn genegeerd en dat het positief-kritisch meedenken door de dorpsgemeenschap nauwelijks serieus werd genomen ‘en misschien zelfs als lastig ervaren’.

De erfgoedvereniging zegt niet tegen de economische ontwikkelingen te zijn en zeker niet in het gebied van Noord-Groningen, maar heeft wel grote twijfels ‘of dit plan op deze manier en op deze plek moet worden uitgevoerd’.

Nieuws

menu