Ook in Winsum verzet tegen ‘stroomsnelweg'

Ook in Winsum verzet tegen ‘stroomsnelweg'

Het verzet tegen de nieuwe hoogspanningsleiding krijgt ook vorm in Groot- en Klein Wetsinge en Sauwerd. Bewoners willen de stroomsnelweg daar ondergronds.

Het verzet tegen de nieuwe hoogspanningsleiding krijgt ook vorm in Groot- en Klein Wetsinge en Sauwerd. Bewoners willen de stroomsnelweg daar ondergronds.

Technisch gezien is het mogelijk en de meerkosten van tussen de 60 en 160 miljoen euro noemen ze een schijntje, bijvoorbeeld afgezet tegen de 4,5 miljard euro subsidie voor windmolens in zee.

Tientallen inwoners in de gemeente Winsum nemen geen genoegen meer met de lezing van energiebedrijf TenneT en het ministerie van economische zaken (EZ) dat ondergronds verkabelen geen optie is. Een klein succes is er al. Een meerderheid in de raad van Winsum ondersteunt dinsdagavond vermoedelijk een motie met de oproep tot meer onderzoek. Zoals eerder in Bedum gebeurde. Ook vanuit die gemeente gaat een brief richting ‘Den Haag'.

TenneT en EZ werken aan een 380 KV-verbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten. De vraag naar elektriciteit groeit en de Eemshaven wordt een steeds belangrijker energieknooppunt. De nieuwe ‘stroomsnelweg' vervangt de huidige 220 KV, maar doorsnijdt, aldus bezorgde inwoners, een oeroud cultuurland.

De ironie is, aldus Jaap Wolters uit Groot Wetsinge, dat sinds 2014 fors is geïnvesteerd om van het Reitdiepdal een weidevogelgebied te maken: ,,Die vogels zijn straks weer weg. Wat ons bevreemdt is dat er technisch geen bezwaren tegen verkabelen zijn en dat het hier toch niet gebeurt en elders in het land wel.''

Els Wessels: ,,De huidige masten zijn 45 meter hoog, de nieuwe worden liefst 60 meter. Daartussen komen drie lagen stroomdraden. Je krijgt echt een hekwerk in Middag-Humsterland.''

Wat de bewoners ook verontrust is dat provincie en andere organisaties nauwelijks weerstand bieden. Wolters: ,,Er wordt al gesproken over compensatie, zeg de ‘spiegeltjes en kraaltjes', maar dat zal niet hier zijn. Wij vrezen dat Middag-Humsterland opgeofferd wordt voor een ander gebied. Ik vind het politiek een schandaal dat zo met deze omgeving wordt omgegaan. Maar wij gaan dus niet meer aan de kant.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu