Ook kleiner azc baart zorg

Bezorgde vrouwen uit Grootegast komen opnieuw in het geweer. Ook over de komst van 300 asielzoekers zijn de vrouwen en moeders lang niet gerust. Dat schrijven zij in een verklaring die na spoedoverleg op vrijdagmiddag is uitgegeven.

Twee weken geleden liepen de vrouwen net als de ondernemers te hoop tegen het plan van gemeente en Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om aan de Legolaan een asielzoekerscentrum te stichten voor maximaal 500 bewoners. Tijdens een roerige raadsvergadering stelde de raad dit getal bij tot 300.

Driehonderd verontruste vrouwen

Volgens de vrouwen kan het eigen dorp Grootegast ook de opvang van zoveel vluchtelingen niet aan. ,,Ons inziens kan het dorp niet meer dan 100 vluchtelingen herbergen. Een aantal van 300 is alleen haalbaar na gemeentelijke herindeling. De 300 asielzoekers moeten in dat geval worden verdeeld over de huidige vier gemeenten Grootegast, Marum, Leek en Zuidhorn'', schrijft het comíté, dat volgens woordvoerster Janneke Gjaltema uit dertig vrouwen, onder wie moeders en oma's bestaat. ,,Als het moet hebben we zomaar een zaal met driehonderd verontruste vrouwen bij elkaar'', zegt zij.

Kleinschaligere opvang

De discussie rond de komst van een azc verliep tot nu toe netjes en rustig. ,,Dat willen we ook graag zo houden'', schrijven de vrouwen. ,,Maar we zijn erg teleurgesteld in burgemeester Kor Dijkstra nu hij plotseling en al heel snel met een plan komt voor 300 vluchtelingen voor maximaal vijf jaar, terwijl de locatie nog niet bekend is.'' Dit bevreemdt de vrouwen omdat zij vinden ,,dat opvanglocatie en aantal bewoners onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden''.

De vrouwen: ,,Deze vorm van bestuur en top-downbenadering vraagt bijna om reuring en meer duidelijk en hoorbaar verzet. We willen geen grote opstanden in Grootegast, maar voelen ons daar nu bijna toe gedwongen. Het lijkt er sterk op dat het COA weer de leidende partij is bij dit besluit van de burgemeester. Terwijl de roep vanuit de gemeente is dat er kleinschaliger opvang in meer gemeenten komt, volgt onze burgervader wederom het beleid van het COA.'' Ze roepen terloops het COA op ,,creatiever te gaan denken en de eigen bedrijfsvoering aan te passen door de opvang zo te organiseren dat kleinschaligere opvang rendabel is''. Ze concluderen: ,,De klant (lees: gemeente) is koning en niet het COA.''

Meedenken

Veel Grootegasters dragen opvang van vluchtelingen volgens de vrouwen een warm hart toe. ,,Wij willen meedenken over de invulling ervan. Dit schept draagvlak en vertrouwen. Maar overleg en transparantie dienen hierbij voorop te staan en geen overvaltechnieken zoals nu. Dorpsbewoners mogen niet voor voldongen feiten worden geplaatst.''

Tijdens de raadsvergadering kregen B en W opdracht de opvang van vluchtelingen te organiseren samen met de buurgemeenten in het Westerkwartier. Daarbij wil de gemeenteraad niet tornen aan het getal van 300 voor de gemeente Grootegast. Met die opdracht is burgemeester Dijkstra onlangs opnieuw met het COA om de tafel gegaan.

Nieuws

Meest gelezen

menu