Ook middelbare asielschool bijna vol

De Westermarke zit vrijwel vol door het hoger aantal vluchtelingen Archief Jan Anninga

De asielschool voor middelbaar onderwijs in Ter Apel heeft momenteel 105 leerlingen en zit bijna vol. De nadelen van het pand komen daardoor nog duidelijker naar voren.

De voormalige basisschool Westermarke - waar de asielschool voor asielkinderen van 12 tot 18 jaar sinds enkele jaren in zit - staat op enkele kilometers van het asielcentrum.

In de periode daarvoor stond de middelbare asielschool bij de opvanglocatie zelf, op grond die het COA huurde. Toen de huur werd opgezegd verhuisde de school naar de Westmarke.

De Regionale Scholengemeenschap (RSG) in Ter Apel regelt het onderwijs op de school en wordt nu geconfronteerd met een groei van het aantal leerlingen. Het aantal vluchtelingen dat Nederland via Ter Apel binnenkomt neem toe, waardoor het asielcentrum in het grensdorp vol zit.

Twee leerkrachten

,,We zitten op 105 leerlingen en daarmee is ook de school nagenoeg vol’’, zegt Reind Krikke, die namens de RSG leiding aan de school geeft. ,,De afgelopen periode hadden we vaak rond de 80 kinderen. We hebben groepen van 18 kinderen en eigenlijk is dat aantal in een asielschool te hoog. Ik ben inmiddels ook op zoek naar 2 extra leerkrachten. Die hebben we echt nodig.’’

Ook voldoet het gebouw niet maar de eisen van deze tijd. ,,Het gebouw is te hokkerig, flexibel onderwijzen of even individueel een kind lesgeven is niet of nauwelijks mogelijk”, zegt Krikke. „Bij de ingebruikname van de school hebben we hier al een unit neergezet. Dat geeft ook al aan dat er te weinig ruimte is.’’

Onderwijshuisvesting

Dat stelt wethouder Wietze Potze (PvdA) van de gemeente Westerwolde ook. Hij maakte geruime tijd geleden al duidelijk dat hij de Westermarke in de huidige vorm als een tijdelijk onderkomen voor de asielkinderen beschouwt. ,,In het komend voorjaar komen we met een plan voor onderwijshuisvesting’’, aldus Potze. ,,Daarin zal ook staan hoe we het middelbaar asielonderwijs willen huisvesten, op basis van overleg met de RSG en COA.’’

De jongere asielkinderen krijgen overigens les in de gloednieuwe Interschool, de basisschool die op het asielcentrum staat en wel aan alle eisen voldoet. Ook die school zit momenteel helemaal vol.

Nieuws

menu