Oostelijke rondweg en Winschoterweg bij Winschoten worden opengesteld voor trekkers en ander landbouwverkeer

Fietsers achter een trekker. Foto: LC/ Jan de Vries

Landbouwverkeer mag vanaf maandag 9 mei op de oostelijke rondweg bij Winschoten (N367) en de Winschoterweg tussen de Winschoterhoogebrug en de aansluiting bij Blijham (N368) rijden.

Landbouwverkeer kan door nieuwe regelgeving op de provinciale weg bij Winschoten worden toegelaten: de maximumsnelheid voor trekkers is in 2021 verhoogd van 25 naar 40 kilometer per uur. Het snelheidsverschil tussen auto- en landbouwverkeer is daardoor afgenomen, waardoor het veiliger wordt en de doorstroming op de provinciale weg verbetert.

De openstelling geldt voor (agrarisch) landbouwverkeer en voor (niet-agrarisch) bouwverkeer.

Veiliger voor fietsers

De openstelling moet de verkeersveiligheid in brede zin ten goede komen. Tussen de Winschoterhoogebrug en Blijham loopt een gemeentelijke parallelweg die veel wordt gebruikt door fietsers uit Blijham, Wedde, Bellingwolde en omgeving. In de nieuwe situatie rijdt er minder landbouwverkeer over deze parallelweg.

Ook het landbouwverkeer door Winschoten neemt sterk af. De drukke fietsroute naar de Campus Winschoten aan de Blijhamsterweg wordt hierdoor ook veiliger.

Landbouwverkeer weren uit dorpen

De provincie Groningen, de gemeenten Oldambt en Westerwolde, politie, agrarische sector (LTO) en bedrijven in groen, grond en infra (Cumela) willen het landbouwverkeer al langer weren uit dorpskernen en meer gebruik laten maken van provinciale wegen. De betrokken partijen gaan de nieuwe verkeerssituatie aan het eind van het jaar evalueren.

Weginspecteurs van de provincie houden het verkeersgedrag op de N367 en N368 in de gaten. Weggebruikers worden met borden langs de weg attent gemaakt op de nieuwe situatie.

Meer wegen openbaar voor landbouwvoertuigen

In de loop van 2022 worden meer provinciale wegen toegankelijk voor landbouwvoertuigen. Het gaat om de provinciale weg N360 bij Ten Post en Appingedam, op gedeelten waar in de spits nu geen landbouwverkeer mag rijden.

Nieuws

menu