Oostenrijkse experts testen omstreden installatie bij De Watertoren in Winschoten

De uitgeschakelde biomassa-installatie bij zwembad De Watertoren in Winschoten gaat drie dagen proefdraaien om te onderzoeken of de uitstoot met enkele aanpassingen wel binnen de normen kan blijven. Otto Schröder woont er naast en is daar niet blij mee. Foto: Huisman Media

Oostenrijkse specialisten van Energy Outsourcing Solutions (EOS) komen volgende week naar Winschoten om de biomassa-installatie bij zwembad De Watertoren te testen.

Het testen van de omstreden installatie neemt drie dagen in beslag en wordt op verzoek van de firma Boonstoppel uitgevoerd. Het Nederlandse bedrijf heeft de installatie gebouwd. Uit een eerder test, waarop omwonenden en de meerderheid van de gemeenteraad van Oldambt aandrongen, is gebleken dat de uitstoot van schadelijke stoffen te hoog was. Boonstoppel begrijpt er niets van en heeft op een contra expertise aangedrongen.

Het bedrijf grijpt de eerste twee dagen aan om aanpassingen door te voeren en op vrijdag -de derde testdag- vindt de officiële test plaats. Daarbij zijn ook de specialisten aanwezig die op verzoek van de gemeente Oldambt de eerste test hebben uitgevoerd.

VCP en SP: schrap de testdagen

Op verzoek van de VCP en de SP in de gemeenteraad komt er nog voor de testdagen een extra raadsvergadering, waarin wordt aangedrongen de testdagen te schrappen. Dat is het college van B&W niet van plan. ,We volgen ons handhavingsbeleid en daarin staat dat we de andere partij de mogelijkheid moeten bieden om, in dit geval, de installatie zodanig aan te passen dat de uitstoot binnen de wettelijke normen blijft”, legt burgemeester Cora-Yfke Sikkema uit. Dat handhavingsbeleid is mede vastgesteld door de raad en daar gaat het college niet van afwijken. ,,Als een cafe voor lawaaioverlast zorgt, wordt de eigenaar ook de kans geboden zijn zaakjes goed voor elkaar te krijgen. Dan sluiten we ook niet direct het cafe.” De vergadering staat voor dinsdagavond op de agenda.

Vanavond worden de omwonenden bijgepraat over de procedure die wordt gevolgd. Sikkema wil niet zeggen of ze tijdelijk onderdak wordt aangeboden gedurende de driedaagse testperiode. Een omwonende heeft dat verzoek wel bij het college neergelegd. Als uit de tweede test een heel ander -lees positiever- beeld naar voren komt, bestaat de mogelijkheid om nog een derde test uit te voeren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu