Ophef over aanbesteding huisvuil in Westerkwartier

Het sorteren van het plastic afval vindt plaats bij het bedrijf Hummel in Leek. Foto: archief DVHN

Er is ophef ontstaan in politiek Westerkwartier over het verloop van de aanbesteding van huisvuil in die gemeente.

Sinds jaar en dag treedt de milieudienst HRM uit Grootegast op als milieuboer. Bij zowel de inzameling als verwerking van plastic afval, oudpapier, glas, schillen en blik werkt HRM met arbeidsgehandicapten. Dat sociale aspect spreekt de gemeente Westerkwartier aan. In de aanbesteding werd dan ook als voorwaarde opgenomen dat bij deze werkzaamheden mensen ‘met afstand tot de arbeidsmarkt’ worden ingezet. Bij de verwerking van plastic afval en oudpapier werkt HRM samen met de Gebroeders Hummel in Leek.

‘Monopoliepositie’

HRM/Hummel zijn de enige afvalbedrijven in het land lande die werknemers met een arbeidsbeperking in dienst hebben. Dus schreef HRM vorig jaar als enige in op dit werk in het Westerkwartier. In de lokale politiek is de klacht te horen dat HRM van deze ‘monopoliepositie’ gebruik heeft gemaakt. Vorig jaar kreeg het bedrijf 1,4 miljoen euro uitbetaald voor de inzameling en verwerking van het te recyclen afval. Voor de komende jaren offreerde zij bij de aanbesteding een prijs van jaarlijks 4,6 miljoen euro.

Onderhandelingsresultaat

Dat was het college van B en W te gortig. De afspraak werd gemaakt dat 2020 als overgangsjaar geldt, waarbij HRM de inzameling en verwerking uitvoert voor 2,5 miljoen euro. Over het tarief dat de komende jaren wordt gehanteerd, ging de gemeente in onderhandeling met HRM. Over het onderhandelingsresultaat tonen B en W zich heel tevreden. Na de aanbestedingsvoorwaarden op onderdelen aan te passen, ging HRM akkoord met halvering van de prijs: van 4,6 naar 2,5 miljoen euro.

Vertrouwen?

Met 2 miljoen euro zakken in prijs vindt het Leekster raadslid Johan de Vries (VZ Westerkwartier) ongeloofwaardig. Hij twijfelt aan de integriteit van HRM. ,,Als college houdt u nog wel vertrouwen in het bedrijf. Waarop is dit vertrouwen gebaseerd?’’, vraagt hij schriftelijk aan B en W. De Vries snapt niet waarom de aanbesteding vorig jaar niet is overgedaan nadat gemeente en HRM er samen niet uitkwamen.

Petitie 6000 keer ondertekend

Op een aantal milieuonderdelen kwam de gemeente HRM tegemoet. Zo mogen de inzamelvoertuigen nu rijden op blauwe diesel in plaats van aardgas. Het werken met arbeidsgehandicapten hield de gemeente overeind. De afvaltarieven die jaarlijks aan burgers in rekening worden gebracht, gingen dit jaar al met 30 procent omhoog. Een petitie tegen deze verhoging van met name het vastrecht werd zesduizend maal ondertekend.

Nieuws

Meest gelezen

menu