Ophef over inzet oud-NAM-experts

Het vertrouwen in de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) heeft een stevige tik gekregen. De inzet van oud-experts van de NAM bij de schadeafhandeling roept veel vragen op.

Tegenover schade-experts van de NAM leeft veel wantrouwen. In mei bleek uit onderzoek van de rechtbank in Assen dat veel schadebeoordelingen van de NAM berustten op aannames en een goede onderbouwing ontbeerden.

Om het vertrouwen van de Groningers te winnen wilde TCMG daarom aanvankelijk niet met oud-experts werken. Maar de organisatie heeft 16.000 schademeldingen op de plank liggen. Sinds de start in maart zijn daar nog maar 93 van afgehandeld, mede door een gebrek aan deskundigen.

De commissie maakte deze week bekend geen andere mogelijkheid te zien om het tempo van de schadeafhandeling omhoog te krijgen dan door toch in zee te gaan met experts die de afgelopen jaren voor de NAM en het Centrum Veilig Wonen (CVM) hebben gewerkt, verenigd in de organisatie 10BE.

Argwaan over 10BE

Die stap wekte argwaan. 10BE schreef zich al in maart in bij de Kamer van Koophandel, voor de start van de commissie. TCMG probeert die onrust weg te nemen met een uitgebreide extra uitleg over de samenwerking.

Op 31 maart 2017 stopte de oude schadeafhandeling. Een jaar later nam de TCMG het stokje over van het CVM, inclusief 13.000 oude schademeldingen. Bij zo’n 2000 van die gevallen was de schade inmiddels opgenomen.

TCMG geeft tekst en uitleg

„Maar lang niet alle 2000 dossier bevatten toen ook al afgewerkte schaderapportages. Omwille van de voortvarendheid is aan de bedrijven die voor het CVW deze schade-opnames deden en rapportags maakten, al bij aanvang van het schadeloket op 19 maart gevraagd om deze opnames af te ronden”, valt te lezen in de uitleg van TCMG. Om dit werk te kunnen uitvoeren voor de Commissie, hebben de expertisebureaus zich verenigd in 10BE.

De TCMG benadrukt dat het alleen maar gaat om rapporten waarin de schade wordt beschreven. Van een advies is geen sprake. Eerder deze week bezwoor TCMG al dat de experts met een andere opdracht op pad worden gestuurd dan toen ze nog voor de NAM werkten.

Voordeel van de twijfel

Susan Top van het Groninger Gasberaad is bereid de TCMG het voordeel van de twijfel te geven: „Het alternatief, geen mensen op de job en dus nog langere wachttijden, is ook niet aantrekkelijk. Het is kiezen tussen twee kwaden. Uiteindelijk telt alleen hoe de beoordelingen gaan plaatsvinden.”

Nieuws

menu