Opinie: Altijd maar kinken in de kabelbaan

Ondanks jaren onderzoek is het einde oefening voor de kabelbaan. Stad wilde er nooit aan.

Niet serieus

Eindelijk verbrak het Groninger stadsbestuur in de zomer van 2011 de stilte over de kabelbaan. In het provinciehuis stond een finaal debat gepland over de subsidie van 35 miljoen voor het Groninger Forum. Een meerderheid in de staten wilde die subsidie niet geven. De rol van collegepartij VVD was cruciaal, zeker nadat collegegenoot, PvdA, van ‘nee’naar ‘ja was gedraaid. De VVD in het provinciehuis was tegen. De liberalen wilden van het stadsbestuur een serieuzer houding zien als het ging om de kabelbaan van Euroborg naar binnenstad.

In de stad was er eigenlijk nooit echt serieus naar de kabelbaan gekeken. Serieuze onderzoeken naar vervoer door de lucht waren door eerdere colleges al eens in de prullenmand gekieperd met de mededeling: ‘Het is hier geen Efteling’. Maar nu, in juli 2011 stond de bouw van het Forum op het spel, het enorme en veelbesproken project dat de oostkant van de Grote Markt nieuw leven in moest blazen. Tijd dus voor wethouder Frank de Vries om serieuze belangstelling in de kabelbaan uit te spreken.

Dat had effect. Een dag later stemde het grootste deel van de VVD-fractie alsnog in met het subsidieverzoek voor het Forum. De bouw kon beginnen, een crisis in GS was bezworen en Stad zou serieus naar de kabelbaan kijken. Deze keer echt.

Achteloos terzijde

Deze week werd duidelijk hoe serieus het stadsbestuur is. Een haalbaarheidsonderzoek waar vrijwilligers van de Stichting Flyover (gesteund door enkele grote instellingen in de stad) bijna drie jaar aan hadden gewerkt, werd in het stadhuis haast achteloos terzijde geschoven. Dat is het goed recht van een college van B en W, maar de argumenten waarmee het gebeurde zijn goedkoop en bedacht. Dit zijn ze in een notendop: de business case is te kwetsbaar, twijfels over te verwachten passagiersaantallen, concurrentie voor openbaar vervoer in de stad. Die argumenten konden drie jaar geleden ook al opgenoemd worden. Hadden B en W dat gedaan, dan had het Flyover flink wat werk gescheeld. Dan was het duidelijk. Hoe kan een stadsbestuur nu twijfelen over de behoefte aan vervoer tussen Euroborg en binnenstad als het zelf op datzelfde tracé een busbaan heeft aangelegd?

Gelegenheidsargumenten

Maar erger nog, het zijn gelegenheidsargumenten. We kunnen ze een op een op het Groninger Forum leggen. De business case? Daar is bij het Forum al een directeur op gestruikeld. Er is een soort van nieuwe case, maar om nu te zeggen dat die heel comfortabel voelt... Menig fractie in de Groninger gemeenteraad heeft er buikpijn van. Zwijgen we nog over de nieuw oostwand. Bezoekersaantallen? Er zijn onderzoeken die zeggen dat het Forum per jaar meer dan 1 miljoen mensen naar de Grote Markt trekt. Maar of die aantallen daadwerkelijk gehaald worden? Concurrentie? Het Forum kan maar zo andere cultuurinstellingen in de stad leegtrekken. Laten we dus voor een keer blij zijn met de aardbevingen. Na de eerste sloop is er nog amper gebouwd aan het Forum. We kunnen er nu mee stoppen.

Frustratie

Intussen zijn de initiatiefnemers van de kabelbaan in Groningen boos en gefrustreerd. Het valt ze amper kwalijk te nemen. Ze hebben te maken met een college dat ‘voor endoor de stad’ hoog in het vaandel heeft staan: ‘Een overheid die potenties in de samenleving wil benutten en participatie waarlijk inhoud wil geven’ (bron: coalitieakkoord Groningen 2014). Een mooi streven maar wat heb je eraan als het stadsbestuur zich afwendt op het moment dat er initiatieven in de samenleving zijn, waarbij het zich niet zo senang voelt.

Niet hardop

En waar blijft de Groninger gemeenteraad, als hoogte baas van de gemeente, in dit geheel? Zelfs als je de kabelbaan niks vindt, kun je je als raadsfractie afvragen of coalitieakkoord en praktijk nog met elkaar sporen. Het Groninger stadsbestuur legt initiatieven uit de samenleving naast zich neer, dwingt besluiten in de raad af en wordt steeds verrast door ontwikkelingen in de thuiszorg. Hoeveel gemeenteraden zouden dat allemaal accepteren?

In elk geval willen we B en W hier met de kabelbaan een handje helpen. Zelf zeggen ze het niet hardop, dus doen wij het: De gemeente Groningen had geen interesse in een kabelbaan, heeft het niet en krijgt het nagenoeg zeker ook niet. De interesse is in 2011 alleen even geveinsd, omdat toen de bouw van het Groninger Forum op het spel stond.

Dan weten politieke partijen in provinciale staten en enthousiaste initiatiefnemers in de stad ook waar ze aan toe zijn.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu