Opinie: Tunnelgate, veiligheid ringweg in Groningen

Ringweg. Groningen verdient beter. Krantje Groningen onbereikbaar

Groningen Verdient Beter vindt dat de stad veiligheidsinformatie wordt onthouden die de ombouw van de zuidelijke ringweg aangaat. Peter Burrie legt uit hoe dat zit.

Commissaris van de Koning Max van den Berg kapt tijdens de laatste vergadering van Provinciale Staten over de zuidelijke ringweg in Groningen het onderwerp veiligheid af. Wethouder Paul de Rook spreekt over paniekverhalen. De politiek lijkt wel in een ‘tunnelgate' te zitten en de kennis over de (on)veiligheid van het plan doelbewust te negeren.

Gelukkig bestaat er landelijke wetgeving die vervoer van gevaarlijke stoffen door de bebouwde kom verbiedt en zal het hoofdstuk veiligheid niet definitief onder het tapijt verdwijnen. Terwijl Groningen de andere kant uit kijkt, zijn andere steden al druk bezig dergelijke situaties op te lossen door wegen te verleggen of omleidingroutes te maken.

Dat zal uiteindelijk ook (alsnog) in Groningen gebeuren. Als de huidige plannen doorgaan, alleen wel nadat 700 miljoen euro in de ombouw van de zuidelijke ringweg is gestoken.

Alternatieve route voor gevaarlijke stoffen

Wij zeggen: begin met de aanleg van een alternatieve route om de stad voor alle gevaarlijke stoffen – het plan ligt er gelukkig – en laat andere vrachtwagens daar ook gebruik van maken. Dat is zeer positief voor de luchtvervuiling in de stad en de verkeersdruk op de huidige ringweg. Die kan in zijn huidige vorm blijven liggen, inclusief op- en afritten. Stadsverkeer heeft dan geen Helperzoomtunnel meer nodig om het spoor te kruisen.

LPG, LNG en andere tot vloeistof verdichte brandbare gassen mogen van Rijkswaterstaat alleen door een tunnel van de hoogste klasse A. Daarvoor gelden zeer strenge (tunnel)eisen. De nieuwe ringweg voldoet daar niet aan. Aangezien het verplichte onderzoek naar de veiligheidsklasse van de tunnel niet is uitgevoerd, is niet bekend welke stoffen in bulk over de ringweg mogen. Een ernstige omissie.

Brandstof van de toekomst

De toegestane hoeveelheid gastransporten op de huidige ringweg wordt al overschreden bij een kleine verschuiving (10 à 15 procent) van diesel naar LNG-transport, de brandstof van de toekomst. Dat gebeurt ongetwijfeld na de opening van een LNG-terminal in de Eemshaven.

Op dat moment gaat de list om de tunnel op te knippen in drie korte stukken niet meer op en moeten provincie, Rijk en Stad alsnog op zoek naar alternatieven. Voor deze categorie moeten korte tunnels namelijk aan dezelfde strenge tunnelwetgeving voldoen als lange.

'Niemand overleeft binnen een straal van 150 meter'

Dat is bepaald niet voor niets, zoals iedereen gemakkelijk op internet kan zien. De ontploffing van een tankauto met 25 ton vloeibaar gas is vergelijkbaar met de vuurwerkramp in Enschede. Niemand binnen een straal van 150 meter zal de ramp overleven.

Gebouw De Frontier en het DUO-gebouw staan binnen deze straal langs de ringweg. Korte tunnels bieden geen bescherming naar de omgeving, dat doet pas een tunnel die langer is dan 300 meter.

Het zou de verantwoordelijke bestuurders sieren om voor aanvang van de werkzaamheden duidelijk te maken welke categorieën gevaarlijke stoffen straks wel of niet door de tunnels mogen. Als die informatie uitblijft, roepen wij gemeenteraad en Provinciale Staten op een onafhankelijk onderzoek in te stellen. En af te kicken van de drang de veiligheidsaspecten zo lang mogelijk onder het tapijt te houden om heel veel geld te kunnen besparen.

Nieuws

Meest gelezen

menu