Opinie: Wie durft stekker uit Ringweg te trekken?

Wie durft stekker uit Ringweg te trekken?

De aanleg van de nieuwe zuidlijke ringweg in Groningen is een heikel onderwerp. Er is een veel goedkoper, beter plan, denken inwoners. Maar of dat plan er komt?

Het moest en zou er doorheen gedrukt worden. En dat mocht wel wat kosten. Dat was de mening van Rijkswaterstaat en naar wij nu weten ook van het gemeentebestuur en college van Gedeputeerde Staten van Groningen over de plannen voor de aanpak Ringweg Zuid. Geen discussies meer over een plan dat op essentiële punten afweek van eerder geformuleerde uitgangspunten. Geen gedonder meer met protesterende bewoners van Groningen-Zuid die hun wijk aangetast zagen. Geen gedoe over milieunormen, snel actie voordat die normen op 1 januari 2015 strikter zouden worden.

Zo werd in 2010 Jos Hillen aangesteld als projectdirecteur. Hij moest ervoor zorgen dat het fileleed van Groningen werd opgelost. De A7 is een onderdeel van de Ringweg Groningen, maar ook de doorgaande weg van Amsterdam naar Hamburg. En op zo'n weg hoort geen kruispunt met stoplichten.

Gevaren

In de jaren negentig werden vele varianten onderzocht, allen met het uitgangspunt een scheiding ter maken tussen het doorgaande verkeer en het lokale verkeer. Na het sneuvelen van de zuidtangent tussen Groningen en Haren werd het een A7 met een aparte parallelweg voor het lokale verkeer. Door ruimtegebrek ging dat plan niet door. De ringweg werd een snelweg dwars door de stad, belangrijke op- en afritten vervielen. Het lokale verkeer moet zijn weg door woonwijken vinden. Gevaarlijk, vervuilend, weg rust in woonwijken. Dat weerstand zou ontstaan tegen deze plannen was niet verwonderlijk.

En zo werd Hillen aangesteld, met nog 4 tot 5 medewerkers van zijn adviesbureau. Kosten tezamen ongeveer 2,8 miljoen euro. Politici keurden de plannen goed, overrompeld door de kracht van het projectbureau onder leiding van Hillen.

De afgelopen periode beginnen verschillende politici te beseffen dat ze plannen hebben goedgekeurd die grote negatieve gevolgen hebben voor de inwoners. En dat ze niet afdoende waren geïnformeerd over de risico's en nadelen. Dat de gemeente Groningen zelf in 2012 een rapport had uitgebracht waarin staat dat de huidige ringweg niet op die plaats mag liggen gezien de gevaren voor omwonenden, wisten ze niet. Veel te dicht bij huizen en scholen. Dat een derde van de speelweide van zwembad de Papiermolen verdwijnt en kinderen straks de uitlaatgassen van de vlakbij gelegen nieuwe weg inademen, werd afgedaan met de uitspraak: ‘Een groot Julianaplein is van hoger belang dan een zwembad'. Dat de luchtvervuiling zeker bij de openingen tussen de deksels alle milieunormen zal overschrijden, ach, dat is maar op een enkel plekje, werd gezegd.

Minder auto's, minder kosten

De inrichtingsplannen voor de wijken komen nu pas naar buiten, wanneer alles al vast lijkt te liggen. Wat blijkt: de wijken krijgen de ellende van veel meer auto's. De inrichtingsplannen kunnen nergens zorgen voor meer veiligheid en minder verkeer. Dat er nu een veel beter alternatief is dat veel minder kost en vrijwel alle bezwaren ondervangt, jammer, mooi plan maar te laat. De essentie van dit nieuwe plan is: minder auto's en met name minder vrachtauto's over de ringweg, een veel kleiner Julianaplein en het laten bestaan van grote delen van de huidige ringweg, inclusief de op en afritten bij Hereweg en Oosterpoort.

Het plan kost ook nog eens 300 miljoen euro minder dan het huidige plan. Het overgebleven geld kan worden besteed aan verbetering van wegen elders, waardoor vrachtauto's worden geweerd van de ringweg. Minder vrachtauto's, minder vervuiling, minder lawaai.

Durf zal worden beloond

Waarom durft geen enkele politicus de stekker uit het plan te trekken, terwijl zo duidelijk is dat het plan zeer veel nadelen voor de inwoners van Groningen-Zuid heeft en het er doorheen gedrukt is door iemand die daarvoor speciaal was aangesteld?

Bang om financiële steun uit den Haag te verliezen en daarom nu maar een slecht plan in plaats van geen plan? Is het verboden toe te geven dat er nu een beter plan ligt, niet afkomstig van het projectbureau?

Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Een partij die nu de stekker uit de plannen durft te trekken, zal daar zeker door inwoners van Groningen-Zuid voor beloond worden.

Pieter Sauer is voorzitter van de actiegroep 'Groningen verdient beter'

Nieuws

Meest gelezen

menu