Oplossing gevaarlijk fietspad

Groningen Het wordt voor de ongeveer duizend fietsers die dagelijks van Winsum naar Groningen rijden een stuk veiliger als het nieuwe fietspad er is. Het gevolg is aantasting van weidevogelgebied.

Aan beide kanten van de provinciale weg N361 tussen Groningen en Winsum ligt een fietspad dat door de provincie als een van de drie gevaarlijkste fietsroutes in de provincie wordt aangeduid. Hier maken dagelijks duizend fietsers gebruik van.

Drukker

Voor beide paden geldt eenrichtingsverkeer van en naar Groningen, maar om de haverklap zijn er fietsers die dit aan hun laars lappen, waardoor anderen op het smalle pad moeten zwenken om botsingen te voorkomen.

Bovendien wordt het steeds drukker op deze weg door bromfietsers en mensen die op elektrische fietsen met onverwachte snelheden anderen voorbij snellen. Ook zijn er gevaarlijke oversteekpunten waarbij het nog een hele toer is aan de andere kant van de drukke provinciale weg te komen.

Fietsroute Plus

Daarom besloot de provincie in 2016 een zogeheten Fietsroute Plus aan te leggen, oftewel een bijna rechttoe-rechtaanpad van 3,5 meter breed aan de westzijde van het treinspoor. Dit plan ligt nu bij het stadsbestuur van Groningen. Dat geeft het groene licht. ,,Als alles meezit, is het nieuwe fietspad in 2019 klaar’’, aldus een provinciale woordvoerder. ,,Het fietspad sluit aan op de fietsroute die in ontwerp is voor de stedelijke route tussen het centrum van de stad en de Walfridusbrug. De huidige fietspaden langs de N361 blijven behouden voor lokaal fietsverkeer en worden ook opgeknapt.’’

Maar het nieuwe fietspad gaat wel ten koste van natuurgebieden die geschikt zijn voor weidevogels. ,,Dat gaan we compenseren, maar we weten nog niet waar.’’ Uit onderzoek blijkt dat het pad niet ten koste gaat van beschermde diersoorten, hoewel voor de roekenkolonie bij het station in Sauwerd nog geen oplossing is bedacht.

Ook vindt er archeologisch onderzoek plaats, omdat in het verleden in het betrokken gebied onder meer resten van nederzettingen uit de ijzertijd zijn aangetroffen.

De provincie wil dat Groningen in 2020 zes van dergelijke fietsroutes telt: Zuidhorn-Groningen, Winsum-Groningen, Bedum-Groningen, Ten Boer-Groningen, Leek-Groningen en Zuidlaren-Haren-Groningen.

Nieuws

menu