Opluchting bij de buren om kerncentrale-besluit Eemshaven

De regering van Nedersaksen heeft van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de verzekering gekregen dat er geen plannen zijn voor de bouw van een atoomcentrale in de Eemshaven.

De kerncentrale in Lingen gaat in 2022 dicht.

De kerncentrale in Lingen gaat in 2022 dicht. Foto: Archief DvhN

Minister Olaf Lies (SPD) van Nedersaksen, het Duitse landsdeel grenzend aan Groningen en Drenthe, laat via zijn woordvoerder weten opgelucht te zijn en tevreden met de reactie. ,,Lies, onze minister van milieu heeft Den Haag gevraagd of de Eemshaven in beeld is voor de bouw van een atoomcentrale. Het antwoord luidde: ‘Er zijn op dit moment geen concrete plannen. Er heeft zich ook geen firma gemeld die zo’n centrale wil bouwen in de Eemshaven’, zegt woordvoerder Gunars Reichenbachs.

Alarmbellen rinkelen

In Nedersaksen gingen alle alarmbellen rinkelen toen een paar weken geleden werd gemeld dat de Noord-Groningse haven een van locaties in Nederland is die in aanmerking komt voor de bouw van een kerncentrale. ,,In het ministerieel schrijven staat verder dat wel over een centrale in het Zeeuwse Borssele wordt gesproken.” Het ministerie in Hannover wil de brief niet openbaar maken, omdat het om een collegiaal schrijven gaat.

Lies is fervent tegenstander van kernenergie. Hij heeft aangegeven dat het wel heel erg raar zou zijn nu de kerncentrale in Lingen, net over de Drentse grens, dicht gaat, dat er in Groningen weer een centrale wordt gebouwd. Het is de bedoeling dat de centrale in Lingen in 2022 van ‘het net’ gaat. Het duurt 20 jaar voordat de centrale is ontmanteld. In Duitsland is eerder het besluit genomen om alle kerncentrales te sluiten. Voor de afbouw is 23 miljard euro beschikbaar. Op het terrein van de centrale in Lingen wordt mogelijk een nieuwe ‘groene centrale’ gebouwd.

Sterke groene as tussen Nederland en Nedersaksen

Lies hoopt dat Nederland ook op nieuwe vormen van energie overstapt. ,,Zodat we samen met onze buren op gebied van windenergie op zee aan een sterke as tussen Nederland en Nedersaksen kunnen werken.

De discussie over potentiële locaties voor een kerncentrale werd onlangs aangewakkerd naar aanleiding van een motie in de tweede kamer, waarin werd opgeroepen onderzoek te doen naar kerncentrales in Nederland.

Gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD) liet daarop weten dat in Groningen sinds 1977 nog altijd oude ruimtelijke reserveringen liggen voor de bouw van een mogelijke centrale. Maar in de provinciale omgevingsverordening staat dat het niet is toegestaan om een kerncentrale te bouwen in de provincie Groningen. In 2015 heeft de provincie dit nogmaals te kennen gegeven aan het rijk. Mocht de vraag zich ooit nog voordoen of én waar een mogelijk nieuwe centrale geplaatst kan worden, dan ligt het voor de hand dat dit gerespecteerd wordt. Groningen zet in op wind op land, zon, extra veel wind op zee en koppeling met waterstof in de Eemshaven.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu