Opnieuw vier tehuizen ouderen dicht in Groningen

Weer vier tehuizen ouderen dicht in Groningen

Opnieuw gaan vier tehuizen voor ouderen in de provincie dicht. Het gaat om Zonnehuis De Wierde in Grijpskerk, Zonnehuis Gockingaheem in Noordbroek, Zonnehuis Solwerd in Appingedam en Zonnehuis Hippolytyshoes (foto) in Middelstum. De vier tehuizen staan op de nominatie om eind 2018 en in de loop van 2019 te sluiten.

De Zonnehuisgroep Noord heeft hiertoe besloten om haar organisatie weer financieel gezond te maken. Soortgelijke sluitingsplannen werden in oktober bekend gemaakt. Toen werd de sluiting aangekondigd van tehuizen in Bierum, Wagenborgen, Kloosterburen en Slochteren die in de loop van 2016 sluiten. Een groot deel van de bewoners die dit betreft, zijn al vertrokken.

Op alle locaties van Zonnehuisgroep Noord vonden woensdag bijeenkomsten plaats waarin bewoners, medewerkers en vrijwilligers werden ingelicht over de nieuwe reorganisatieplannen. In de vier tehuizen die nu op de nominatie staan om te worden gesloten, wonen 200 mensen. Er werken hier 300 mensen. Een deel van hen kan mogelijk op de andere locaties aan de slag.

'Onvermijdelijk'

De Wierde in Grijspkerk en Gockingaheem in Noordbroek sluiten eind december 2018. Een half jaar later volgt Solwerd in Appingedam. Eind augustus 2019 vertrekken de laatste bewoners uit Hippolytushoes in Middelstum. Interim-bestuurder Vincent Maas noemt de sluitingsplannen in reactie ‘verschrikkelijk'.

Hij zegt dat de reorganisatie onvermijdelijk is nu van Rijkswege al vanaf 2014 geen indicaties meer worden afgegeven voor verzorgingshuiszorg. ‘Den Haag' wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Door deze maatregel staan veel woonappartementen in tehuizen van de Zonnehuisgroep Noord leeg. Omstandigheden als een krimpregio, minder budget en verouderde gebouwen liggen tevens ten grondslag aan deze maatregel.

Voor zover hij in de toekomst kan kijken – Maas maakt volgende week plaats voor een interim-opvolger – staan na de uitvoering van deze operatie geen volgende reorganisatierondes op stapel bij Zonnehuisgroep Noord.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu