Oppositie Haren: wat een chaos

Michiel Verbeek. FOTO ARCHIEF DVHN

De fusieperikelen in Haren hebben geleid tot ingrijpen van de provincie. De oppositie-fracties GroenLinks, ChristenUnie en PvdA roeren zich over het optreden van B en W.

Een meerderheid van de gemeenteraad wees dinsdagavond een motie af waarin de oppositie aanstuurde een fusie met Groningen en Ten Boer te onderzoeken en daarnaast de gevolgen van zelfstandig blijven. Het gevolg is dat Gedeputeerde Staten de regie hebben overgenomen en er maar één weg overblijft: fuseren. Opgelegd dus, in plaats van zelf gekozen.

Oppositieraadsleden – voorstanders van het samengaan met Groningen en Ten Boer – nemen het wethouder Michiel Verbeek (D66, foto) zeer kwalijk dat hij verzuimde de raad in te lichten over een recent collegebesluit om met de buren Stad en Ten Boer in gesprek te gaan. Nu worden raad en college ingehaald door de provincie.

Fractievoorzitter Hans Sietsma (GroenLinks): ,,Hij heeft de raad gepasseerd, op aangeven van zijn eigen partij. Wat een chaos. Het is beschamend voor het aanzien van de politiek en schadelijk voor de toekomst van Haren.’’

Verbeek op zijn beurt baalt van de houding van de provincie: ,,We hebben tot 1 juni de tijd gekregen om ook de gevolgen van zelfstandigheid in kaart te brengen. Dan kun je nu niet ineens zeggen: ik ga ingrijpen.’’

De Groningse burgemeester Peter den Oudsten laat weten constructief tegenover een fusie te staan. ,,Wel lijkt het me verstandig dat de provincie stevig leiding geeft aan de gesprekken.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu