Oppositie zorgt ervoor dat provincie Groningen niet kritiekloos meedoet aan omstreden Shell onderzoek

Het provinciehuis in Groningen. Foto: Archief DvhN/Roelof van Dalen

Er komt een stevig debat in Provinciale Staten van Groningen over het onderzoek van Shell naar de toekomst van het Noorden na 2030. Dat hebben de fractievoorzitters van alle politieke partijen woensdagochtend besloten.

Het onderzoek is bij een deel van de Groningse politiek slecht gevallen, omdat het in opdracht van Shell wordt uitgevoerd en gefinancierd. Er is veel wantrouwen en kritiek op de oliemaatschappij, vanwege haar aandeel in de gasproblematiek die de afgelopen jaren fors is toegenomen. Duizenden inwoners gaan gebukt onder trage schadeafhandeling en versterking.

'Onderzoek klap in het gezicht'

Op 9 oktober roept de voltallige oppositie (Groninger Belang, SP, Forum voor Democratie, PVV, 50Plus, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden) het provinciebestuur op niet mee te doen aan het Shell onderzoek. Groninger Belang noemt het onderzoek een klap in het gezicht van de gedupeerden in het aardbevingsgebied.

Volgens de oppositie toont het provinciebestuur weinig inlevingsvermogen, gezien het gemak waarmee Shell op deze wijze in huis wordt gehaald. Door de dominante positie van Shell in het onderzoek zijn onvoldoende waarborgen voor een gedegen en afgewogen belangenafweging, aldus de partijen.

GBB en Gasberaad doen niet mee

De oliemaatschappij heeft een internationaal gerenommeerd bureau ingeschakeld dat een reeks bijeenkomsten organiseert met dertig experts op allerlei terreinen. Ze zijn afkomstig van de overheid, de media, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen, maar doen mee op persoonlijke titel.

 De Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Groninger Gasberaad die waren verzocht aan te schuiven, doen niet mee. Zij zeggen deelname niet te kunnen uitleggen aan hun achterban.

'Provincies moeten met eigen initiatief komen'

Het onderzoek zou diverse toekomstscenario’s moeten opleveren. Hoe kan het Noorden zijn economische positie versterken en de ‘kwaliteit van leven’ van de inwoners vergroten. De Groningse oppositie vindt dat een dergelijk onderzoek moet worden betaald uit publieke middelen. De noordelijke provincies hadden met een gezamenlijk en onafhankelijk initiatief moeten komen.

Nieuws

menu