Oproep Gerrit Krolbrugcomité Groningen: Neem geen overhaaste beslissing

Heeft de aanvaring met de Gerrit Krolbrug in Groningen de kans vergroot op het realiseren van de bewonersvariant? Het Gerrit Krolbrugcomité hoopt het van harte.

De zwaar beschadigde Gerrit Krolbrug in Groningen.

De zwaar beschadigde Gerrit Krolbrug in Groningen. Foto: ProNews

Het comité hoopt dat de nieuwe brug van 2,50 meter hoog, vergelijkbaar met de huidige. Dat is lager dan de varianten van Rijkswaterstaat (4,50 en 5,70 meter). Daardoor is de bewonersbrug gemakkelijker in te passen en dus goedkoper en sneller te realiseren.

Speculeren

Voorzitter Chris van Malkenhorst wil daar niet op speculeren. ,,De voordelen zijn voor ons duidelijk, maar we zien deze aanvaring beslist niet als geluk bij een ongeluk. Integendeel. Het is voor de stad en de scheepvaart een ramp dat de brug eruit ligt. Voor iedereen, wat je er ook van vindt.’’

Het comité vraagt gemeente en Rijkswaterstaat geen overhaaste beslissingen te nemen, als blijkt dat het landverkeer niet meer over de brug kan (behalve via de loopbruggen). ,,Rijkswaterstaat rondt het onderzoek naar de mogelijke varianten deze of volgende maand af. Laten we daar rustig op wachten’’, aldus Van Malkenhorst.

De aanbesteding is volgend jaar gepland, de nieuwbouw in 2023 en 2024. De minister zou komende zomer een keuze maken voor de vervanging van de versleten draaibrug (1936) over het Van Starkenborghkanaal, die in de volksmond de Korre(weg)brug heet.

Barrière

Gebruikers en omwonenden richtten het Gerrit Krolbrugcomité op. Ze zijn bang dat een hogere brug een grote barrière vormt voor de 15.000 fietsers en wandelaars die er dagelijks overheen gaan, laat staan voor mensen die slecht ter been zijn. Het belang van het land(stads)verkeer sneeuwt volgens hen bij Rijkswaterstaat onder bij dat van de scheepvaart.

Volgens het comité blijkt uit onderzoek dat bruggen van 2,50 en 4,50 meter even vaak omhoog gaan, en dat er voor andere nautische bezwaren goede oplossingen bestaan. Met andere woorden: de scheepvaart hoeft er geen last van te hebben.

Na tussenkomst van de gemeenteraad van Groningen en de Tweede Kamer (door middel van moties) nam Rijkswaterstaat de bewonersvariant alsnog op in de studie.

Vergelijking

Helemaal identiek houdt Rijkswaterstaat de varianten niet tegen het licht, zegt Van Malkenhorst. ,,Maar wel op zo’n manier dat ze straks goed te vergelijken zijn. Daar hebben wij alle vertrouwen in.’’

Hij sluit niet uit dat er straks twee kansrijke varianten op het bordje van de minister liggen en hoopt dat er geen discussie meer ontstaat over nut en noodzaak van de Gerrit Krolbrug voor het autoverkeer in de stad. B en W willen een deel van het autoverkeer verplaatsen naar de busbaan door Oosterhamrikzone.

,,Als daar weer een discussie over ontstaat, zou die de nieuwbouw ernstig vertragen. De gemeente heeft de functie van de brug nu beschreven en de eisen vastgelegd in een mobiliteitsvisie: er moet een beperkt aantal auto’s (3500) overheen. Als je nu opeens zegt dat het alleen een fietsbrug wordt, moet je van voren af aan beginnen met ontwerpen.’’

Kant-en-klaar

De discussie over de vervanging van de Gerrit Krolbrug (en de Paddepoelsterbrug) in Groningen loopt al jaren. In 2015 lag er een kant- en klaar plan waar iedereen toen mee akkoord was. Rijkswaterstaat kwam er later op terug, vooral om de doorvaart breder te maken.

Die is nu 22 meter bij de Gerrit Krolbrug en gaat naar 54 meter. De vaste voetgangersbruggen gaan een paar meter omhoog (naar 9,10 meter) en het kanaal wordt aan de kant van de Ulgersmaweg 10 meter uitgegraven om de bocht richting Oostersluis minder scherp te maken. Dat heeft te maken met de modernisering van de vaarweg Lemmer- Delfzijl.

Paddepoelsterbrug

De Paddepoelsterbrug werd in 2018 stuk gevaren door een fout van een brugwachter. Omwonenden en gebruikers dachten toen dat Rijkswaterstaat het brugdek verwijderde voor reparatie. Maanden later bleek dat die de brug stiekem wilde laten verdwijnen. Na veel vijven en zessen is er sinds kort toestemming om hem als hoge vaste fietsbrug te herbouwen. Daar is nog steeds discussie over.

De gang van zaken toen staat in schril contrast met de aandacht die de Gerrit Krolbrug nu krijgt, met de persoonlijke aanwezigheid van de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland, een twitterende plaatsvervangend directeur-generaal en een Kamerlid (PvdA-er Henk Nijboer) dat de minister oproept om ‘in de benen’ te komen.

Eisen

De politie beschuldigt de schipper van het opzettelijk vernielen van de brug die door de dienstdoende stuurman volledig over het hoofd is gezien. De scheepsbemanning die niet goed bekend is op de vaarweg, was onderweg van Straatsburg naar Delfzijl en zag de donkere lage brug tussen de twee hoge verlichte voetgangersbruggen compleet over het hoofd.

Het schip was aangekondigd bij de Oostersluis, vanwaar de Gerrit Krolbrug wordt bediend. Kennelijk was de aantocht voor de brugwachter geen reden om de brug te openen. Onderzoek naar de aanvaring moet duidelijk maken of het schip wel van marifoonkanaal had gewisseld en of die procedure wel veilig genoeg is. Scheepvaartexperts verwachten dat ook de waarschuwingen voor de brug (borden, lampen) worden onderzocht waren en een discussie over de eisen voor de bemanningen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu