Oproep bewonersorganisaties in Groningen aan politiek en bestuurders: 'Stel per direct de bewoners voorop'

Een zwaar beschadigde boerderij in Startenhuizen. Foto: Kees van de Veen

De Groninger Bodem Beweging (GBB), het Groninger Gasberaad en Vereniging Eigen Huis hebben een sociaal handvest opgesteld. Hierin roepen zij de Tweede Kamer aan de vooravond van een belangrijk debat over de gaswinning op de wijziging van de Tijdelijke Wet Groningen in de huidige vorm niet aan te nemen: ‘Wacht niet op de parlementaire enquête en stel per direct de bewoners voorop’.

De drie bewonersorganisaties geven in het handvest, gericht aan politiek en bestuurders, aan hoe de problemen in Groningen per direct moeten worden aangepakt om na acht jaren van gesteggel en vertraging het vertrouwen van de bewoners terug te winnen. Het voorliggende wetsvoorstel moet hieraan eerst worden aangepast.

De organisaties presenteren in het handvest twaalf uitgangspunten die voor hen de toetssteen zijn voor alle voornemens, besluiten en afspraken die de gedupeerden raken. Enkele belangrijke punten zijn:

  • Bewoners moeten voorop staan

Denk bij alle besluiten vanuit de bewonersbelangen en niet langer vanuit processen van ambtelijke organisaties. Hou op met Groningers te zien als potentiële profiteurs. Om vertrouwen te winnen moet je vertrouwen geven. Nog steeds gaat veel te veel geld op aan controles en onderzoeken. Geef bewoners het voordeel van de twijfel en besteed het geld aan herstel en versterking. Beperk administratief gedoe tot een minimum en zorg voor één aanspreekpunt. Voorkom dat bewoners hun weg moeten zoeken in een veelheid van ambtelijke instituten.

  • Herstel ook de funderingen

Stop met alleen cosmetisch oplappen en herstel als dat nodig is ook de funderingen. Ook de voorzitter van het Instituut Mijnbouwschade heeft gepleit voor uitbreiding van de wet om daar de bevoegdheid voor te krijgen.

  • Stel uiterste termijnen aan instanties

Uiterste termijnen moeten van toepassing worden voor de bestuurlijke instanties: worden die niet gehaald, dan mag de bewoner aan de slag. Nu moeten alleen bewoners zich houden aan termijnen, terwijl instanties besluiten en beloftes eindeloos kunnen uitstellen.

  • Zorg voor een goede rechtsbescherming

Het bewijsvermoeden moet bewoners helpen om de schade makkelijker te verhalen. Zo was het bedoeld door de Tweede Kamer. In de praktijk wordt dit uitgangspunt regelmatig omzeild door deskundigen, opgevoed in de NAM-cultuur. Bewoners moeten met een juridisch kader worden beschermd tegen voetangels in de vele juridische stukken en contracten waarmee ze te maken krijgen. Een onafhankelijk juridisch team moet hen ondersteuning gaan bieden.

De organisaties bieden het handvest de betrokken ministeries, de dossierhouders in de Tweede Kamer, de provincie, gemeenten, NCG, IMG en de Onafhankelijk Raadsman aan.

Hieronder het handvest van de Groninger Bodem Beweging (GBB), het Groninger Gasberaad en Vereniging Eigen Huis:

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu