Opvang van forensisch psychiatrische patiënten aan Rensumaheerd in Groningen (update)

De patiënten worden begeleid door het Forintteam, onderdeel van Lentis.

Aan de Rensumaheerd in Groningen komt opvang voor forensisch psychiatrische patiënten die semi-zelfstandig mogen wonen.

Zij stromen door vanuit een project beschermd wonen in Beijum. De komst van forensisch psychiatrische patiënten, waaronder mogelijk ook tbs’ers, naar deze beschermde woonvorm aan de Onnemaheerd zorgde een aantal jaren geleden voor grote onrust onder de omwonenden.