Deel ouders en personeel Theda Mansholt College in Delfzijl zegt vertrouwen in directie op

Een verkiezingsbijeenkomst in het Theda Mansholt College in Delfzijl toen het woord 'anderhalve-metersamenleving' nog moest worden uitgevonden. Foto: Archief DvhN

De deelmedezeggenschapsraad (DMR) van het Theda Mansholt College in Delfzijl heeft kritiek op de leiding van de vmbo-school. De raad heeft vorige week het vertrouwen opgezegd in de directie.

De lijst met klachten over de directie van de vmbo-school is lang. Uit een enquête onder het personeel is onder meer gebleken dat teamleden het gevoel hebben niet bij de directie terecht te kunnen met klachten, dat er veel kritiek is op de invoering van dakpanklassen (klassen waarin leerlingen op twee verschillende niveaus les krijgen) en er is onduidelijkheid over het beleid en de visie van de school.

Geen vertrouwen

De ouder- en personeelsvertegenwoordiging van het Theda Mansholt College is van mening dat de huidige leiding de ontstane problemen niet kan oplossen en heeft daarom het vertrouwen opgezegd.

„We hebben vanaf september op verschillende manieren de zorgen onder de aandacht gebracht. Ouder- en personeelsgeleding hebben zich steeds constructief opgesteld. Helaas hebben we te weinig het inhoudelijke gesprek kunnen voeren. Plannen werden niet aan ons voorgelegd en ook de gevraagde evaluaties bleven steeds uit”, zegt voorzitter Niels Joostens. Hij wil verder niet op de inhoud van de zorgen in gaan. „Omdat het al snel gaat om personen is het voor ons belangrijk om daar een goede afweging in te maken.”

‘Regio brengt veel uitdagingen met zich mee’

Bestuurder John Wierenga van de Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta, de overkoepelende stichting waar de vmbo-school in Delfzijl deel van uitmaakt, zegt: „We zijn nu met elkaar in gesprek om samen tot een oplossing te komen.”

De Theda Mansholt School zit in een sterk krimpgebied en het aardbevingsgebied. „Daardoor moet de organisatie zich steeds aanpassen aan de ontwikkelingen”, zegt Wierenga. „Dat brengt veel uitdagingen met zich mee.”

De bestuurder is bezig met onderzoeken hoe de situatie precies in elkaar steekt. „Ik wil een breder beeld krijgen van de problemen.” De coronacrisis maakt het oplossen van het conflict nog een tandje ingewikkelder. Gesprekken kunnen nu immers niet face-to-face plaatsvinden. „Wat betreft de voorbereidende werkzaamheden voor het volgende schooljaar, het maken van roosters en dergelijke, wordt er samengewerkt.”

Problemen zijn ook bekend bij de vakbond

,,De problemen bij het Theda Mansholt College spelen al heel lang”, zegt vakbondsbestuurder Maja de Bree van de Algemene Onderwijsbond. ,,Het is een zorgelijke situatie. De DMR heeft lange tijd geprobeerd om er op basis van gesprekken uit te komen met de directie en dat is niet gelukt.”

Volgens De Bree is het opzeggen van het vertrouwen in de directie echt een laatste redmiddel. ,,Dat doen ze alleen wanneer ze echt geen kans zien om de situatie te verbeteren. Het gebeurt ook niet vaak. Ik ben al 25 jaar lang bestuurder bij de vakbond en ik heb het nog maar twee keer eerder meegemaakt.”

Campus Eemsdelta in Appingedam

Het Theda Mansholt College in Delfzijl telt 550 leerlingen en 90 personeelsleden. De school valt onder de Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta. Hier vallen ook de Rutger Kopland School, het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum en de George Martens School onder. Drie van de vier scholen verhuizen in de toekomst naar de nieuw te bouwen Campus Eemsdelta in Appingedam. Alleen de Rutger Kopland School blijft waar die nu is.

Wierenga denkt niet dat de leerlingen overlast ondervinden van de ontstane onrust. „De docenten, coördinatoren en directie zetten zich allemaal in om het onderwijs in deze tijden van corona zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daar heb ik grote bewondering voor. Het probleem heeft al onze aandacht en we doen ons best om het op te lossen. Deze situatie is voor niemand leuk.”

Nieuws

Meest gelezen

menu