Deel ouders en personeel Theda Mansholt College in Delfzijl zegt vertrouwen in directie op

Een verkiezingsbijeenkomst in het Theda Mansholt College in Delfzijl toen het woord 'anderhalve-metersamenleving' nog moest worden uitgevonden. Foto: Archief DvhN

De deelmedezeggenschapsraad (DMR) van het Theda Mansholt College in Delfzijl heeft kritiek op de leiding van de vmbo-school. De raad heeft vorige week het vertrouwen opgezegd in de directie.

De lijst met klachten over de directie van de vmbo-school is lang. Uit een enquête onder het personeel is onder meer gebleken dat teamleden het gevoel hebben niet bij de directie terecht te kunnen met klachten, dat er veel kritiek is op de invoering van dakpanklassen (klassen waarin leerlingen op twee verschillende niveaus les krijgen) en er is onduidelijkheid over het beleid en de visie van de school.

Geen vertrouwen

Nieuws

menu