Oudeschip wil hulp van professional: iemand die opkomt voor de leefbaarheid van het dorp

Inwoners van Oudeschip krijgen waarschijnlijk ondersteuning van een deskundige die ze helpt op te komen voor de leefbaarheid van het dorp. Ze krijgen een 600 hectare groot bedrijventerrein in hun achtertuin.

Het gebied direct ten zuiden van de Eemshaven wordt begrensd door de spoorlijn (westzijde), de dijk en lintbebouwing van Oudeschip (zuidzijde) en de N33 (oostzijde).

Het gebied direct ten zuiden van de Eemshaven wordt begrensd door de spoorlijn (westzijde), de dijk en lintbebouwing van Oudeschip (zuidzijde) en de N33 (oostzijde).

De effecten daarvan zijn nauwelijks te overzien, zeggen dorpsbewoners. Ze willen graag de hulp van een professional die de taal van de ambtenaren spreekt en op de hoogte is van alle wet- en regelgeving.