Natuurfederatie Groningen: 'Over twintig jaar is Groningen een heel andere provincie. Maar niet per se slechter'

Groningen gaat grondig veranderen de komende decennia. Om dat in goede banen te leiden is volgens Jan-Willem Lobeek van de Natuur- en Milieufederatie Groningen regie cruciaal.

Directeur Jan-Willem Lobeek van de Natuur- en Milieufederatie Groningen

Directeur Jan-Willem Lobeek van de Natuur- en Milieufederatie Groningen Foto: Peter Wassing

,,De grootste bedreiging voor Groningen is dat we alles wat de komende jaren moet gebeuren niet gecoördineerd doen. Dus al die vraagstukken los van elkaar behandelen. Dan wordt het een onsamenhangend geheel. Je moet de problemen niet één voor één oplossen, maar tegelijk. De veranderingen die je aanbrengt, moeten gecoördineerd en slim worden uitgevoerd. En betrek de bevolking erbij’’, zegt directeur-bestuurder Jan-Willem Lobeek van de Natuur- en Milieufederatie Groningen (NMG).

Nieuws

menu