Grondoppervlakte Overschild groeit, maar het inwoneraantal van het dorp blijft per saldo gelijk

Overschild groeit. Om precies te zijn met 5.562 vierkante meter. Goed voor vier of vijf bouwkavels langs de Graauwedijk aan de oostkant van het dorp. Schildjers die worden geconfronteerd met sloop/nieuwbouw van hun huis krijgen het recht van eerste koop.

Koning Willem-Alexander bezocht bijna een jaar geleden, in mei 2020, Overschild.

Koning Willem-Alexander bezocht bijna een jaar geleden, in mei 2020, Overschild. Foto Kees van de Veen

Overschild wordt nieuw. Van de 120 huizen in het dorp in Midden-Groningen worden ruim 100 gesloopt en nieuw teruggebouwd. Dat heet versterking. Door de slappe ondergrond hebben de huizen er meer dan gemiddeld te lijden onder de gevolgen van gaswinning.

Een gebrekkige ruimtelijke structuur

Nieuws

menu