Overschild waarschuwt koning Willem-Alexander voor tweespalt in bevingsgebied bij afschalen versterking

In dorpscentrum De Pompel kreeg de koning te horen dat veel huizen in Overschild voor versterking in aanmerking komen of na sloop worden herbouwd. Maar vlak buiten het dorp verkeren veel mensen nog steeds in grote onzekerheid. ,,De verschillen in behandeling zijn zo groot dat je een ander kwetst als je over je eigen versterkte of nieuwe huis praat’’, zegt Annette Nugteren.

Blijven knokken voor buitengebieden

Ze vindt het onacceptabel dat de overheid een groot deel van de mensen die na jarenlange procedures, inspecties en beoordelingen wachten op een veilig huis laat bungelen. Nugteren: ,,Mijn buren weten nog van niets. Dat is raar. Bevingen houden toch niet op bij het bordje Overschild? We moeten samen blijven knokken, ook voor de buitengebieden.’’

De situatie waarin de één wel wordt geholpen en de ander niet, werkt jaloezie in de hand. De scheiding tussen degenen die wel en niet worden geholpen, is moeilijk te verteren. ,,Zeker als straks ook nog eens wordt gezegd dat de versterking van veel woningen door de versnelde afbouw van de gaswinning niet meer nodig is’’, zegt Klaasje Pen. ,,Wij kunnen ons na alle schade die door bevingen al is aangericht niet voorstellen dat huizen veilig zijn. Woningen zijn al slecht. Nog even en ons huis heeft om in te zakken geen aardbeving meer nodig.’’

Gebrek aan inlevingsvermogen

Koning Willem-Alexander wilde weten of er bij de overheid nog steeds een gebrek aan inlevingsvermogen is. Carla van der Laan prees de inzet van de gemeente Midden-Groningen maar had geen goed woord over voor de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), die de versterking moet uitvoeren. ,,De NCG zegt dat de bewoner centraal staat, maar de gedupeerden zijn daar uit beeld geraakt.’’ Klaasje Pen vindt dat de NCG een bolwerk is geworden dat ver van de mensen staat. ,,Het is een technisch ding.’’

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen noemt het besluit van het kabinet om de gaswinning stop te zetten prima. ,,Maar de euforie daarover is verdwenen, omdat dit besluit gepaard gaat met de gevoelde noodzaak bij het rijk om de versterking terug te dringen. Dat is het sentiment dat hier heel duidelijk wordt gevoeld.’’

Steeds denk je: gaat het wel echt gebeuren?

Wat de mensen in Overschild wakker houdt? Op die vraag van de koning hebben de inwoners een duidelijk antwoord. We zijn al jaren bezig. Het is een taai traject. Je probeert er positief in te staan, maar mensen worden moe. Steeds denk je: gaat het wel echt gebeuren? Want steeds verandert het rijk de spelregels en is er het verhaal dat de bouwcapaciteit ontoereikend is.

In Siddeburen bezocht de koning de voormalige protestantse kerk waar na een verbouwing een multifunctioneel centrum in is gevestigd. De discussie ging over thuiswerken in coronatijd in een huis dat onveilig aanvoelt. Voorzitter Nico Marinus van Dorpsbelangen Siddeburen vindt het merkwaardig dat het kabinet tientallen miljarden reserveert voor een noodplan, terwijl in Groningen maar een fractie daarvan nodig is om de gasproblematiek op te lossen.

Burgemeester Hoogendoorn ziet het zo: ,,Het kabinet neemt als het om de gasproblematiek en de gevolgen voor de mensen gaat vaak het woord crisis in de mond, maar ze pakt het niet aan als een crisis.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu