Overweeghuis in Groningen kan door met opvang prostituees, ondanks faillissement stichting Kwartiermakers

Het Overweeghuis in Groningen kan door met de begeleiding van prostituees ondanks het faillissement van de stichting waaruit het opvangcentrum is voortgekomen.

FOTO ARCHIEF DVHN/CATRINUS VAN DER VEEN

FOTO ARCHIEF DVHN/CATRINUS VAN DER VEEN

De stichting Kwartiermakers is vorige week bankroet verklaard, samen met zusterstichtingen Stadshelden en Community Builders. Het bestuur van de drie clubs vroeg zelf het faillissement aan wegens oplopende betalingsproblemen, meldt waarnemend curator mr. Martijn Mok.