Arbeidsinspectie start onderzoek bij RUG na klachtenregen overwerkte docenten

Docenten van WOinActie geven in 2018 uit protest college in de buitenlucht. Foto: Siese Veenstra/Archief DVHN

De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkdruk onder docenten en medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor 3 november moet de universiteit een actieplan hebben ingestuurd om de werkdruk structureel te verlagen.

Aanleiding voor het onderzoek zijn meldingen van protestbeweging WOinActie, bestaande uit personeel van Nederlandse universiteiten. In december 2019 stapte zij naar de Arbeidsinspectie met meer dan 700 meldingen van overwerk en werkdruk van docenten en ondersteunend personeel uit het hele land.

WOinActie analyseerde de door haar verzamelde klachten en kwam tot harde conclusies. Zo werken universitaire (hoofd)docenten wekelijks 45 procent van hun uren over, en docenten zonder onderzoeksaanstelling zelfs 50 procent. Ook zeggen bijna alle klagers hoge stress te ervaren. Verder zou de werkdruk z’n negatieve uitwerking hebben op het gezins- en privéleven en zei meer dan de helft van de melders dat de situatie al langer dan vijf jaar bestaat.

Actieplan

Naar aanleiding van de aangifte kondigde de Arbeidsinspectie aan nog dit jaar aan alle universiteiten een onderzoek te starten. Aan de RUG gebeurt dit in de vorm van een actieplan, dat voor 3 november moet worden opgestuurd naar de inspectie. Hierin moet de universiteit aangeven of zij zich herkent in de klachten, en of zij actie gaat ondernemen om de werkdruk te verminderen. Ook moet ze beschrijven welke maatregelen ze neemt om de werkdruk te verminderen, en hoe deze kunnen worden gemeten.

In 2021 test de inspectie steekproefsgewijs of de plannen al voor een lagere werkdruk hebben gezorgd. Als dat niet het geval is, dan kan de arbeidsinspectie overgaan tot handhaving middels waarschuwingen of boetes.

Nieuws

Meest gelezen

menu