Arbeidsinspectie start onderzoek bij RUG na klachtenregen overwerkte docenten

Docenten van WOinActie geven in 2018 uit protest college in de buitenlucht. Foto: Siese Veenstra/Archief DVHN

De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkdruk onder docenten en medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor 3 november moet de universiteit een actieplan hebben ingestuurd om de werkdruk structureel te verlagen.

Aanleiding voor het onderzoek zijn meldingen van protestbeweging WOinActie, bestaande uit personeel van Nederlandse universiteiten. In december 2019 stapte zij naar de Arbeidsinspectie met meer dan 700 meldingen van overwerk en werkdruk van docenten en ondersteunend personeel uit het hele land.

Nieuws

menu