Pandjesbazen ruziën voor de rechter om voormalig KPN-gebouw in Groningen: frustreert vastgoedondernemer Joshua Camera bewust de verkoop?

Het voormalige KPN-gebouw in Groningen. Foto: DVHN

De Groningse vastgoedondernemers Wijnand van Smeden en Joshua Camera troffen elkaar donderdagochtend voor de rechter. Van Smeden heeft beslag gelegd op privé-eigendommen van collega Camera, zoals het huis van de inwoner van Haren en een tweetal panden in de stad.

In de rechtbank van Groningen vocht Camera die beslaglegging aan. Volgens hem zou de eis op oneigenlijke gronden zijn gebaseerd. De jonge pandjesbaas is van mening dat Van Smeden met zijn bedrijf helemaal geen schade heeft geleden door onrechtmatig handelen van hemzelf.

Nieuw hoofdstuk in slepend conflict

De zaak, de derde in korte tijd, is een nieuw hoofdstuk in de strijd tussen Camera en Van Smeden. Het conflict vindt zijn oorsprong rond de verkoop van het voormalige KPN-Gebouw in het centrum van de stad.

Van Smeden, die met zijn bedrijf Beauvast Groningen B.V. eigenaar is van het gebouw aan de Reitemakersrijge, verkocht het voormalige KPN-gebouw vorig jaar november. Begin maart zou de definitieve overdracht plaatsvinden. Van Smeden verwachtte geen problemen.

Tot Camera, als eigenaar van meerdere panden in de buurt, in verweer kwam. Van Smeden ontdekte gaandeweg dat Camera geen ideële bezwaren had als buurman, maar het pand zelf wilde kopen. Daarop stapte Van Smeden naar de rechter.

Onrechtmatig gebruik van procesrecht

Die gaf Van Smeden gelijk. De rechter achtte de conclusie gerechtvaardigd dat het bezwaar van Camera samenhing met zijn wens om het pand te kunnen aankopen, en daarmee onrechtmatig gebruik maakte van het procesrecht. Camera mag van de rechter daarom niet langer in beroep gaan. Een zeldzame uitspraak, daar rechters doorgaans terughoudend zijn om mensen het recht op procederen te ontnemen.

Van Smeden, eigenaar van onder meer cafés de Uurwerker en de Sigaar, is van mening dat hij veel schade heeft geleden door het frustreren van de verkoop van Camera. Doordat het KPN-gebouw nog altijd niet verkocht is, heeft Van Smeden de verkoopsom nog niet op zijn rekening. Met dat geld wilde hij onder meer vervroegd leningen aflossen waar hij nu langer rente over moet betalen.

Ook wil hij een vergoeding van de gemaakte proceskosten en het verlies van huurinkomsten. Van Smeden eist een bedrag van minstens 242.000 euro. Camera’s advocaat Meerburg snapte niet hoe Van Smeden bij dat bedrag kwam. De advocaat zei dat het bedrag op basis van „roept u maar” en „de vinger in de lucht” was bepaald. Ook de rechter was niet helemaal duidelijk hoe Van Smeden aan het genoemde bedrag kwam.

Vrees voor eindeloos procederen

De rechter vroeg beide heren of de gang naar de rechter echt noodzakelijk was en vreesde eindeloos procederen. Was er dan toch echt geen mogelijkheid om gezamenlijk tot een overeenkomst te komen? Beide partijen zien dat nadrukkelijk niet zitten. Onlangs lunchten de vastgoedondernemers samen met een mediator. Van Smeden zei in de rechtszaal dat nooit meer te willen. Camera lachte smalend en zei dat hij de lunch juist gezellig vond.

De zaak werd met spoed behandeld, omdat Camera de overwaarde van zijn verkochte privéwoning nodig had voor de koop van een nieuw huis per 1 augustus. Daar kon hij bij de rechter geen bewijs van overhandigen, maar hij meldde bij de start van het kort geding dat de koop een maand is opgeschoven. Daardoor vond de rechter het niet meer nodig direct uitspraak te doen.

De rechter doet nu uitspraak op 14 augustus.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu