Paniek onder buitenlandse studenten om kamertekort valt - vooralsnog - mee. 900 aanmeldingen voor hospitaregeling

De paniek onder buitenlandse studenten dat het niet lukt een kamer in Groningen te vinden, lijkt tot nu toe minder groot dan voorgaande jaren.

Alex en Marlies verhuren via Hospi Housing een kamer in hun huis aan een internationale student.

Alex en Marlies verhuren via Hospi Housing een kamer in hun huis aan een internationale student. Foto: Peter Wassing

,,We krijgen de indruk dat de crisis meevalt’’, merkt voorzitter Leon van der Deure van de Groninger Studentenbond op. ,,Er komen bijna geen telefoontjes binnen van internationale studenten die bang zijn dat ze in de buitenlucht moeten slapen.’’ Hij houdt een slag om de arm. ,,Het kamertekort blijft nijpend en de introductieperiode voor eerstejaars is nog niet voorbij.

Stuk minder telefoontjes

Nieuws

menu